свалете PDF

Обявление

30.08.2016

свалете PDF
свалете PDF

Уведомление

03.09.2014

свалете PDF
свалете PDF

Упражнени гласове

03.09.2014

свалете PDF
свалете PDF

Протокол ОСА

03.09.2014

свалете PDF
свалете PDF

Акционерна книга

03.09.2014

свалете PDF
свалете PDF

Мотиви за предложение за включване на допълнителни въпроси към дневен ред

20.08.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Списък на допълнителните въпроси

20.08.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Покана и дневен ред

20.08.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Образец на пълномощно

20.08.2014г.

свалете PDF
свалете DOC

Образец на пълномощно

15.07.2014г.

свалете DOC
свалете DOC

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни /използвайте образеца от предишното ОС/

15.07.2014г.

свалете DOC
свалете PDF

Протокол от заседание на СД за вземане на решение за свикване на ОС

15.07.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Проект за решение по точка 1 от дневния ред

15.07.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Покана за ОС

15.07.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Уведомление

02.07.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Уведомление - упражнени гласове

02.07.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Протокол ОСА

02.07.2014г.

свалете PDF
свалете PDF

Справка за състояние на дружеството към дата 17-06-2014

02.07.2014г.

свалете PDF
свалете DOC формат

Образец на пълномощно - 07.2014

30.05.2014г.

свалете DOC формат
свалете PDF формат

Условие и ред за получаване и оттегляне на пълномощно

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Счетоводен баланс

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Проект СД - насрочване на ОС

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Проекторешения

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Покана за ОС

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Писмо КФН

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Одиторски доклад

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Годишен доклад

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

ГФО 2013

30.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Доклад Инвеститори

30.05.2014г.

свалете PDF формат

 

свалете PDF формат

Декларация

19.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Уведомление

19.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Пампорово АД - Търгово предложение

16.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Пампорово АД Становище на СД

16.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Уведомление

16.05.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

11.04.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Уведомпление

11.04.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Уведомпление

03.02.2014г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Писмо до КФН

03.02.2014г.

свалете PDF формат