На основание чл. 40 от Закона за счетоводството, предприятията по чл. 38, от същия закон, са задължени да публикуват годишните си финансови отчети във вида, в който са заверени, заедно с доклад за заверката, изготвен от регистрирания одитор. Публикацията се осъществява в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет. Срокът за публикуване е до три месеца, след приемане на годишния финансов отчет от одитора. Съгласно чл. 37 от ЗСч, предприятията изготвят годишен финансов отчет до 1 март на следващата година, а тези, които имат повече от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление в други предприятия, съставят консолидиран финансов отчет в срок до 30 юни на следващата година.

свалете PDF формат

Счетоводна политика

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

ПРОГРАМА ЗА 2013 г.

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Приложение 11

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Основни положения 2013 г.

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Доклад за независимия одиотор

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Годишен доклад за 2013

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

ГФО 2013

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Декларация

за 2013 г.

свалете PDF формат
свалете Excel формат

Баланс и справи 2013

за 2013 г.

свалете Excel формат
свалете PDF формат

Декларация от изпълнителния директор на Пампорово АД

2013г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Доклад на независимия одитор

март 2013г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Годишен доклад за дейността на Пампорово АД

за 2012г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Основни положения от счетоводната политика на дружеството

за 2012г.

свалете PDF формат
свалете PDF формат

Отчет по МСС

за 2012г.

свалете PDF формат