Пампорово-Мечи чал фейсбук игра

Включи се в томболата за три сезонни лифт карти 2в1 сега!

Правила на играта

"Харесай Фейсбук страницата на Пампорово и спечели сезонна лифт карта"

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА Играта “Харесай Фейсбук страницата на Пампорово и спечели сезонна лифт карта” наричана по-нататък „Играта“ се организира и администрира от „Пампорово АД“, наричан по-нататък „Организатор“.

РАЗДЕЛ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Играта, наречени “Официални Правила”. 2.2. Официалните Правила ще бъдат публикувани и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес http://www.pamporovo.me , наричан по-нататък „Уебсайта“, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/pamporovo.me 2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адрес http://www.pamporovo.me . 2.4. С участието си в Играта , участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 4.1. Играта е активна от 16.08.2017 г. до 30.08.2017 г. включително.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 5.1. В Играта имат право да участват всички физически лица , живеещи на територията на Република България , с изключение на служителите на „Пампорово АД“, и други рекламни агенции , обвързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 6.1. За участие в Играта “ Харесай Фейсбук страницата на Пампорово и спечели сезонна карта ”е необходимо участниците да харесат Фейсбук страницата на Пампорово - https://www.facebook.com/pamporovo.me и да коментират снимката и текста, които обявяват правилата на играта. Зачитат се всички коментари, направени през периода 16-30 август, като коментари след 00:01ч на 31 август ЕЕТ, не се зачитат при теглене на томболата.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ : три сезонни лифт карти за ски сезон 2017/2018. На края на периода по чл. 4.1. трите карти ще бъдат изтеглени чрез жребий в присъствието на нотариус. 7.2 ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ - 7.2.1 Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата http://www.pamporovo.me , както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/pamporovo.me на 11.09.2017. Служител на Пампорово ще се свърже еднократно с всеки от изтеглените лица на база предоставени публични контакти (през фейсбук месинджър на профила и налични публични телефон и адрес). Организаторът не отговаря за непотърсени награди. При невъзможност на Организатора да установи контакт със спечелил участник в рамките на 72 часа след обявяване на победителите, както и при непотърсена в рамките на 7 дни награда, последният губи правото си на награда и тя се присъжда на следващ изтеглен от списък с резерви участник, а на първоначално спечелилия не се дължат компенсации. 7.2.2 Организаторът на Играта не носи отговорност ако печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт. 7.2.3 Наградите се получават на място в курорта (Ски център Студенец, повече информация на 070017702) след официалното откриване на сезон 2017/2018 и в срок от един календарен месец.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ 8.1. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

РАЗДЕЛ 9: ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 9.1. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 10.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ С участието си в настоящата Промоция участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес на живеене, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора за целите и нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.

КАРАЙ ЦЯЛ СЕЗОН В ПАМПОРОВО-МЕЧИ ЧАЛ!

Отстъпки с карта Save&Drive в Пампорово

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да ви информираме, че програмата за отстъпки между Пампорово и бензиностанции OMV България продължава и през летния сезон.

Вземете сега Вашата Save&Drive карта и спестете до края на лятото в Пампорово.

За всички притежатели на картата предлагаме следните отстъпки:

8% отстъпка от всички лифт карти и билети в Пампорово и Мечи чал без ограничение.

8% отстъпка на вело екипировка от гардероба на център Студенец.

Виж тук условията за ползване на отстъпките.

omv summer 2017 2

12% отстъпка за резервации в хотел Орловец.

Вижте тук повече за условията.

12 % OFF

Генерална асамблея на Интерски в Пампорово

ИНТЕРСКИ БЪЛГАРИЯ И КУРОРТЪТ ПАМПОРОВО - ДОМАКИНИ НА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

На 9 и 10 юни т.г. (събота и неделя), в курорта Пампорово ще се проведе ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ на международната организация на ски учителите ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на туризма на Република България, а официален медиен партньор е Българската национална телевизия.

В известния български курорт се очаква да се съберат представители от 21 страни, както и на трите специализирани организации, подструктури на ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ: ISIA (Международна асоциация на ски инструкторите), IVSS (Международна асоциация на преподавателите по снежни спортове в училищата и университетите), IVSI (Международна федерация на инструкторите по снежни спортове).

Домакини на престижното събитие са ИНТЕРСКИ БЪЛГАРИЯ и КУРОРТЪТ ПАМПОРОВО в качеството си на организатори на предстоящия през 2019 г. Конгрес на ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. Гости на Асамблеята ще бъдат заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, кметовете на Смолян и Чепеларе, Самоков и Банско. Очакват се да присъстват представители на Българско ски училище, Областния управител на Смолян и медии, които да отразят събитието.

В работата на Асамблеята ще участват членовете на Президиума на ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ начело с неговия президент Ерих Мелмер. Делегатите на Асамблеята ще определят темите на Конгреса през 2019 г. като фокусът ще бъде върху новостите в развитието на обучението по снежни спортове и тяхното предлагане като туристическа услуга.

По време на Асамблеята ще бъдат обявени кандидатурите за домакинство на Конгреса на организацията през 2023 г.

Делегатите ще обсъдят и приемат решения за нови правила за кандидатстване за членство в ИНТЕРСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. Очаква се да бъде приет нов Устав на организацията. Освен заседание на Генералната асамблея, ще бъдат проведени Общо събрание на IVSS, както и първо заседание на новоизбрания борд на ISIA.

Българските домакини ще посрещнат представители на организации на ски учителите от Австрия, Германия, Великобритания, Ирландия, САЩ, Русия, Канада, Швейцария, Швеция, Финландия, Холандия, Дания, Норвегия, Белгия, Япония, Корея, Полша, Румъния, Хърватска, Чехия, Унгария, Черна Гора, Андора.

Програмата на събитието предвижда две заседания на делегатите - на 9 юни от 8.30 да 13.00 ч и на 10 юни от 8.30 до 12.30 ч., инспекция на ски зоните и хотелите в курорта Пампорово, качване на кулата “Снежанка”. Домакините са подготвили възможност за кратки екскурзии до известни културни и исторически забележителности в региона.

Лифтове за Майските празници

Скъпи приятели,

Във връзка с предстоящите Майски празници Ви информираме, че 3 от лифтовете в Пампорово ще работят, както следва:

На дати 6, 7.05.2017 и 24, 25.05.2017 от 9:15 до 16:30 часа

Лифт №1 Автогарата - Студенец

Лифт №2 Студенец - връх Снежанка

Лифт №4 Смолянски езера - връх Снежанка

Цени на билет за лифт

Билети за лифт
Възрастен
Дете (7-12г.)
Еднократно преминаванe
5 лв.
3 лв.
Двукратно преминаване9 лв.5 лв.
Трикратно преминаване13 лв.7 лв.
Четирикратно преминаване16 лв.
8 лв.
Шесткратно преминаване20 лв.10 лв.

Всички преминавания са в рамките на деня.

Билет за лифт - Всяко преминаване независимо от посоката (качване към върха или слизане към начална станция) се зачита за едно преминаване. Билетът важи само в рамките на деня, в който е издаден. Всеки билет важи за еднократно ползване след изчерпване на броя преминавания по лифтовете.

Еднократно преминаване - означава за едно преминаване нагоре или надолу. При покупка на билет за еднократно преминаване предварително се уточнява посоката, както и за кой лифт ще се ползва билета.

Двукратно, трикратно, четирикратно и шесткратно преминаване - позволява няколко комбинации между трите работещи лифта.

СКИ СЕЗОНЪТ ПРОДЪЛЖАВА ДО ВЕЛИКДЕН

Промоционалните цени на лифт картите за двете ски зони влизат в сила от 27-ми март, а закриването на сезона ще бъде на дата 17 април с безплатни лифтове за всички гости в ски зоните

Краят на зимният сезон все още не е приключил, а резултатите от протеклия до момента в Пампорово и Мечи Чал са повече от успешни. Дружеството, стопанисващо лифтовете в Пампорово и Чепеларе - „Пампорово“ АД отчита над 30% ръст на броя туристи в ски зоните и запазване на профила на туристите по националност, отчитайки значителен ръст на ирландски, румънски и израелски туристи и запазване на българите като приоритетен пазар.

От дата 27 март в Пампорово и Мечи Чал влизат в сила по-ниски промоционални цени на лифт картите и ски услугите в гардеробите на Пампорово АД с до 30% отстъпка, предоставяйки възможност на гостите в курорта да използват последните зимни дни. Цената на целодневна лифт карта за ски зона Пампорово с възможност за ползване на лифта и в ски зона Мечи Чал ще струва 39 лв за възрастен и 25 лв за дете от 7 до 12 ненавършени години, а лифт картата само за ски зона Мечи Чал ще струва 27 лв за възрастен и 17 лв за дете от 7 до 12 ненавършени години. На разположение на всички туристи в ски зоните са шатъл бусове, които регулярно по график осъществяват връзка между Пампорово и Мечи Чал.

Лифт карти Пампорово-Мечи чал от 27.03.2017

Лифт карти Мечи чал от 27.03.2017

Пампорово и Мечи Чал продължават да посрещат туристи до Великден с много добри условия за ски и сноуборд. Въпреки високите температури и топло време, в двете ски зони условията за зимни спортове остават все още много добри и приканват всички любители на снега да се възползват от оставащите последни 20-ина дни до закриването на сезона. Почти цялата ски зона все още е отворена и посреща ежедневно своите туристи със слънчево време, повечето отворени писти и работещи лифтове. В момента в Пампорово и Мечи Чал има цели 13 отворени ски писти, които се обслужват от 100% работещи лифтови съоръжения. Северните писти са с устойчива и твърда снежна настилка, която позволява на туристите избрали да почиват в края на март и началото на месец април, да се порадват на снега, планинското слънце и ненатоварените писти като за последно тази година.

Само след броени дни Пампорово и Мечи Чал ще станат домакини на последните за сезона състезания от държавния спортен календар в едни от най-атрактивните дисциплини в зимните спортове Слоупстайл и Биг Еър на 28 и 29 март на Мечи чал в Чепеларе и Паралелен гигантски слалом и паралелен слалом на 30 и 31 март в Пампорово. Веднага след това на 1 и 2 април следва седмото поредно издание на уникалната снежна байк надпревара Winter Bike Duel 2017 на писта Мечи Чал, а Пампорово ще завърши спортния цикъл за сезон 2017-та със националния шампионат на ски учителите на 5 април. Зимният сезон в Пампорово и Мечи Чал ще бъде официално закрит след Великденските празници, с провеждане на дългоочакваното трето издание на Stavri Invitational Pool Party и с безплатни лифтове за всички гости в Пампорово и Мечи чал на дата 17 април! В синхрон с намаленията в ски зоната, голяма част от хотелите в курорта също смъкват цените на хотелските услуги и пускат промоционални пакети с допълнителни бонуси за предстоящите Великденски празници.

Не пропускай - очаква те 100% ски емоция на промоция!

Повече информация за събитията може да откриете на http://pamporovo.me.

Резултати от ЕК сноуборд – Мечи чал 2017

Два медала за България успя да завоюва Петър Гьошарков в Пампорово – Мечи чал

На 13 -14 март страната ни бе домакин на два старта за Европейската купа по слоупстайл сноуборд

В състезанията се включиха 30 участника от 3 континента, а най-добър и през двата дни бе младата сноуборд надежда на Америка – Брандън Дейвис! И в двата дни стартовете се проведоха като част от програмата на събитието Pamporovo Freestyle Open, което продължава до 19 март.

Въпреки жестоката конкуренция, българският състезател Петър Гьошарков показа отлични умения и успя да завоюва един сребърен и един бронзов медал за България и увеличи шансовете си за спечелването на Олимпийска квота за игрите през 2018 в Пьончан (Корея)!

Състезателното трасе бе с дължина 560 м и беше позиционирано на ски писта Мечи чал. Арената за изява на талантливите сноубордисти включваше две рейл секции и два големи скока, на които участниците показаха спиращи дъха трикове и много стил.

През първия състезателен ден до финалите от българска страна успя да се класира единствено Петър Гьошарков, а във втория ден допуснат до финала бе и Симеон Митрев. Митрев също се представи много добре и успя да се класира на 5 място в общото класиране.

Победителите и в двата старта бяха наградени лично от кмета на град Чепеларе, г-жа Славка Чакърова, а ето ги и челните тройки:

13.03 – 1. Брандън Дейвис (Америка); 2. Петър Гьошарков (България); 3. Синдре Твейтен (Норвегия)

14.03 – 1. Брандън Дейвис (Америка); 2. Йеспър Лендмарк (Швеция); 3. Петър Гьошарков (България)

Pamporovo Freestyle Open продължава до 19 март, като основен акцент в програмата през следващите дни ще бъдат двата старта по ски свободен стил в дисциплина слоупстайл на 17 и 18 март. И двете състезания ще бъдат излъчвани на живо по БНТ 1 и БНТ HD от 14:30 в петък и 14:00 в събота.

Това е осмото поредно издание на доказано най-голямото фрийстайл събитие в България, което се реализира благодарение на Пампорово АД, Българо-Американска кредитна банка, Port Bulgaria West, Monster Energy, магазини Контрабанда и др.

Pamporovo Freestyle Open 2017

Пампорово – Мечи Чал приема елита на сноуборда в средата на март

Състезатели от 3 континента ще бъдат част от Pamporovo Freestyle Open 2017

След кратка пауза, доказано най-голямото и атрактивно фрийстайл събитие в България се завръща с нови сили! Между 13 и 19 март, Pamporovo Freestyle Open 2017 ще предизвика едни от най- големи и популярни имена в сноуборда в много оспорвана надпревара на родна земя.

Осмото издание на събитието е част от European Qualifier Тour и освен за Световния Сноуборд Тур, събитието ще носи точки и за Европейската купа на FIS. Една от другите приятни изненади е, че освен сноуборд, тази година отново ще има и фрийстайл ски състезание, за първи път от няколко години насам, а събитието ще носи точки и за Европейската купа на FIS.

Очаква се много засилено международно участие и едни от най-добрите фристайл състезатели в цял свят да пристигнат в България. До този момент участието си са заявили представители на Америка, Европа и Азия, сред които се открояват имената на Ерик Баушман, Брандън Деивис, които ще пристигнат в Пампорово от Hafjell, Норвегия, директно след участието си в X Games, Финландеца Нути Ниамела, американеца Дилан Томас и други.

Освен състезателната част, която ще може да се гледа на живо и по Българската Национална Телевизия на 13-14 март сноуборд слоупстайл и 17 и 18 ти фристайл ски слоупстайл, организаторите подготвят цяла седмица с различни съпътстващи събития, като първия Banked Slalom в България (15.03.2017 – Ски зона Мечи Чал), различни тематични вечери, богата парти и музикална програма, в които ще могат свободно да се включат всички гости на събитието.

Pamporovo Freestyle Open 2017 се провежда със специалната подкрепата на Пампорово АД, CSIF, Българо Американска Кредитна Банка, Monster Energy, Port Bulgaria West, магазини Контрабанда и други.

По повод събитието, на 7 март от 11:30 часа в Пресклуб България ще се проведе пресконференция с участието на: Мариян Беляков /изп. Директор на Пампорово АД/, Иван Фърков /Организатор на събитието/ и Нути Ниамела /професионален сноуборд състезател и участник в състезанието/

Хайде на ски в Пампорово с карта Save&Drive от OMV – до 20% отстъпки!

ПАМПОРОВО АД и OMV с обща програма за отстъпки за сезон зима 2017!

8% ОТСТЪПКА ОТ ЛИФТ КАРТИ

За всеки притежател на активна карта за отстъпки Save&Drive предоставена от OMV бензиностанции, Пампорово АД предлага отстъпка от 8% при закупуване на лифт карта за ски зоната в к.к. Пампорово с достъп до ски зона Мечи чал за 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 и 13 дни.

Предложението влиза в сила от 20.02.2017 като важи за цените по ценоразпис на касите за продажба на лифт карти в к.к. Пампорово за сезон зима 2016-2017 и не включва периоди на промоционални цени, както и не се комбинира с други отстъпки или пакети при различни от по-долу упоменатите условия за ползване.

Намалението от 8 % важи при закупуване на лифт карти на следните каси в к.к. Пампорово:

• Каса ски център 3 Студенец при долна станция на Лифт №2 Студенец - връх Снежанка;

• Каса ски център 1 при долна станция на Лифт №1 Автогарата - Студенец;

• Каса ски център 2 Малина при ски гардероб Пампорово АД и каса ски център 2 Малина при долна станция на лифт №5 Малина - връх Снежанка

• Каса ски център Стойките при долна станция на лифт №6 Стойките – връх Снежанка;

• Каса ски център Смолянски езера при долна станция на лифт №4 См. езера – връх Снежанка;

• Каса в Информационен център в сградата на хотел Перелик, к.к. Пампорово

Работно време на касите в ски зона Пампорово всеки ден от 8:30 до 16:30 (без почивен ден)

Условия и правила за ползване и предоставяне на отстъпката!

8 % отстъпка при закупуване на лифт карта за ски зоната в к.к. Пампорово при условията по-долу:

• При покупка на лифт карта за ски зоната в к.к. Пампорово с достъп до ски зона Мечи чал за лифт карти от 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 13 дни.

• Отстъпката не важи за лифт карта за ски зоната в к.к. Пампорово с достъп до ски зона Мечи чал за половин ден, 1 ден и 2 дни;

• Важи за редовните цени по ценоразпис за сезон зима 2016-2017 обявени на видно място на касите за продажба на лифт карти в к.к. Пампорово и в официалната страница – www.pamporovo.me. Отстъпката не включва периоди на промоционални оферти, както и не се комбинира с други отстъпки.

• Всеки участник в програмата е длъжен при закупуване на лифт карти по програмата Save&Drive да представя картата си и да съобщи името на притежателя на картата, както и имената на лицата, на които ще се издават лифт карти с отстъпка (за него лично или за членовете на неговото семейство);

• Касиерът преди издаването на лифт картите с отстъпка проверява валидността на Save&Drive картата и броя на закупените до момента карти. Клиентът има право на закупуване на до 4 броя лифт карти с отстъпка от 8% с една транзакция, до 3 пъти в сезона

• Пампорово АД има право да направи проверка на валидността и броя на закупените лифт карти с конкретната Save&Drive карта, за която КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ e декларирал устно, че не е нарушил условията за издаване на лифт карти с намаление по програмата Save&Drive и си запазва правото, ако установи, че е направено нарушение да блокира картите, за които е установено нарушение на правилата.

• Партньорът има право да откаже ползването на отстъпка от 8% за покупка на лифт карта, ако представената карта е неактивна или с нея са били закупени максималния брой карти с отстъпка за сезон или името на собственика на картата не съответства на лицето, което иска да закупи лифт карта за зоната на Пампорово с отстъпка.

• Потребителят член на програмата Save&Drive е длъжен да присъства физически при представяне на картата и лично да закупи услугата от касите на Пампорово АД.

20% ОТСТЪПКА ОТ СКИ УСЛУГИ

Всеки притежател на активна карта за отстъпки Save&Drive предоставена от OMV бензиностанции, получава отстъпка от 20 % за ползване на изброените по-долу ски услуги, които се предлагат в ски гардеробите на Пампорово АД в ски зоната на к.к. Пампорово.

Предложението влиза в сила от 20.02.2017 като важи за цените по ценоразпис на касите за продажба на ски услуги в к.к. Пампорово за сезон зима 2016-2017 и не включва периоди на промоционални цени, както и не се комбинира с други отстъпки или пакети при различни от по-долу упоменатите условия за ползване.

СКИ И СНОУБОРД УСЛУГИ:

- Наем на ски или сноуборд екипировка; Ски комплект - ски, щеки и обувки; Ски и щеки; Ски обувки; Сноуборд и сноуборд обувки; Ски бягане комплект – ски, щеки и обувки

- Ски или сноуборд училище – индивидуално или в група

- Детска ски градина – ½ ден (без обяд) или цял ден (с обяд)

- Голям ски/сноуборд пакет – ски/сноуборд училище в група, екипировка и лифт карта

- Малък ски/сноуборд пакет 1 – ски/сноуборд училище в група и лифт карта

- Малък ски/сноуборд пакет 2 – ски/сноуборд екипировка и лифт карта

• Изброените по-горе ски и сноуборд услуги се предлагат на касите на ски центровете в к.к. Пампорово и могат да бъдат ползвани в ски гардеробите на „Пампорово“ АД:

- Каса и ски гардероб на Sки център 2 Малина;

- Каса и ски гардероб Cки център 1 (Автогара);

- Каса и ски гардероб Студенец (важи само за ски, не се предлага сноуборд училище и сноуборд екипировка);

- Каса в Информационен център в сградата на хотел Перелик, к.к. Пампорово

Работно време на касите и гардеробите в ски зона Пампорово всеки ден от 8:30 до 16:30.

• Всеки участник в програмата Save&Drive следва да предостави на касиера на Пампорово АД своята карта по програмата, както и своето име, чрез което се извършва проверка на активността на картата и членството на потребителя в програмата Save&Drive.

• Няма ограничения за броя покупки с ползване на отстъпката от 20% за ски услуги през сезон 2016-2017

• Притежателят на картата Save&Drive трябва да присъства лично в момента на закупуване на услугите с отстъпка на касата.

• Пампорово АД има право да откаже ползването на отстъпка от 20% за покупка на ски услуги, в случай че картата, която се представя е неактивна или КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ не присъства физически при закупуване на услугата.

20% ОТСТЪПКА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ В ХОТЕЛИ ПЕРЕЛИК И ОРЛОВЕЦ

КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ С/БЕЗ ЛИФТ КАРТИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ В ХОТЕЛ „ОРЛОВЕЦ“ *****

ОФЕРТА ALL INCLUSIVE FLEXY С/БЕЗ ЛИФТ КАРТИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ В ХОТЕЛ „ПЕРЕЛИК“ ***

Отстъпките от 20% за резервации в хотел „Орловец“ и хотел „Перелик“ важат само и единствено за притежатели на карта за отстъпки Save&Drive, предоставена от бензиностанции OMV. При настаняване се изисква задължително показване на картата на рецепцията на хотела. Офертата не се комбинира с други отстъпки и не важи в промоционални периоди.

Как премина Световният ден на снега в Пампорово

На 15 януари 2017 година (неделя) в Пампорово, както в много други курорти по света отбелязахме Световния ден на снега - World Snow Day! Този празник се отбелязва ежегодно през месец януари по инициатива на Международната ски федерация FIS и цели да привлече все повече деца да заобичат зимните спортове и всички занимания свързани със снега.

Радвахме на прекрасно време и се забавлявахме с над 60 деца от курорта и ски клубовете в Пампорово, които дойдоха на ски център Студенец между 10 и 12 часа. Проведохме няколко игри с шейни и спускания с гуми, а за най-големите любители на снега имаше подаръци и сладко изкушение предоставени от Пампорово АД.

Вижте тук галерия със снимки от събитието в Пампорово.

По данни на FIS, 6-тото издание на World Snow Day се е провело в 46 държави по света с 478 събития, паралелно с това се провежда и SnowKidz 628 събития, което прави общо 1106 събития организирани под общата инициатива за повече деца на снега за сезон 2016/2017.

Вижте тук официалното прессъобщение от Международната Ски Федерация

Статус ски зона Пампорово и ски зона Мечи чал

Най-добрата новина за ски зони Пампорово и Мечи чал е падналият сняг. Радваме се на прекрасно време и уникални условия за ски и сноуборд. През последните няколко дни новата снежна покривка е над 50 см, което даде предпоставка за отварянето на почти всички ски писти на територията на курорта. Можете да разгледате галерия от 11.01.2017.

Отворени писти в ски зона Пампорово са: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12а и ски писта №1 Мечи чал, като до края на деня се очаква всички писти да бъдат отворени.

Актуално състояние на пистите можете да следите тук

12.01.2017 Всички лифтове и влекове на територията на ски зони Пампорово и Мечи чал работят.

Очаквайте още допълнителна информация за състоянието на писти в Пампорово-Мечи чал.

Не забравяйте и събитията през уикенда. Още утре започваме със състезанието по сноуборд за деца между 13-15 години, което ще се проведе на Писта Стената №2. В два поредни дни децата от сноуборд клубовете ще премерят сили в дисциплините слалом и гигантски слалом, като и една от най-атрактивните дисциплина в сноуборда - слоупстайл.

На 15.01.2017 отбелязваме Световния ден на снега в Пампорово. Повече информация вижте тук или на фейсбук страницата на събитието