КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕСЪТ НА СНЕГОПРОИЗВОДСТВО

Инсталацията за производство на изкуствен сняг представлява високо технологична, автоматизирана система, предназначена да осъществява технологичен цикъл по дисперсиране на водата и промяна на агрегатното й състояние посредством термодинамичен процес произвеждащ снежна маса. Водата с температура около 4 градуса излиза под налягане от така наречените дюзи на снежното oръдие и при съществуваща температура от минимум – 1,5 градуса при летежа си до земната повърхност кристализира под формата на сняг. Като стрестурата на кристалната решетка коренно се различава от тази на нормалният снеговалеж.

Около 90% от пистите в Пампорово са оборудвани със система за изкуствено заснежаване, което осигурява постоянна снежна покривка през зимния сезон, въпреки сравнително малката надморска височина. Броят на функциониращите снежни оръдия в ски зоната е 130, като предстои техният брой да се увеличава постоянно всяка година. Системата за изкуствен сняг е актуализирана с най-новата версия Liberty и разполага с допълнителни нововъведения и статистики за пълна автоматизация. През последната година са закупени нови оръдия за изкуствен сняг от последно поколение, модел Rubis Evo Safyr и Evo на френската фирма My Neige и на австрийската фирма Sufag, тип вентилаторни оръдия, осигуряващи 20% по-голяма производителност на изкуствен сняг. Изградена е също и нова захранваща помпена станция с изцяло ново оборудване с цел обезпечаване на максимален дебит вода и увеличаване капацитета на системата за изкуствен сняг за достигане на показатели от 1200 кв.м./ час.

Управлението на всички тези оръдия става посредством изцяло автоматизирана последно поколение система от типа „LIBERTY” със следните характеристики:

ПЪЛЕН СНЕЖЕН КОНТРОЛ

 • Управление на различни по размер и конфигурация инсталации, съставени от 1 до 700 снежни оръдия
 • Оптимално управления на ресурсите, съобразено с конкретните условия
 • Поддържащи програмни инструменти за управление на снегопроизводствения процес

ЕФИКАСНОСТ

 • Координира операциите на всички съставни компоненти на системата
 • Активна система, която събира и анализира данни и управлява изцяло производствения процес
 • Поддържа, координира и управлява многобройни оперативни модули
 • Осигурява бърз достъп до информация и данни

ЕРГОНОМИЧНОСТ И ЛЕСНА УПОТРЕБА

 • Базирана на Windows платформа (не са нужни специални компютърни умения за работа със системата)
 • Достъп до програмните менюта с едно кликване
 • Цялостна индикация на оперативните параметри и ясна цветова схема (графика или 3D снимки на ски пистите, машинна зала)
 • Модулно изображение (едновременно изображение на ски пистите и машинна зала)

АДАПТИВНОСТ И МОДУЛЯРНОСТ

 • От малки системи до големи комплексни решения
 • Идентификация на специфичните изисквания на инсталацията и мястото (мулти оперативни програмни модули, пълнене на резервоари, преходи/междинни състояния..)
 • Възможност за надстройване и актуализация
 • Съвместимост с всички оръдия за сняг произведени от JCN (York Neige) и други производители

ВРЪЗКА СЪС СИСТЕМАТА

 • Радио връзка
 • Оптична връзка
 • Известяване посредством SMS
 • Оперативни статистически данни
 • Дистанционно диагностициране, консултиране и обслужване
 • Дистанционна поддръжка
 • Вътрешна мрежа


Освен системата от стационарни оръдия ски зоната е оборудвана с 6 вентилаторни оръдия модел SUFAG–S–Compact+CompactEco обслужвани от тръбна система с дължина 2000 метра с капацитет 92 литра в секунда.