Състояние на лифтовете

Тип
Име
Зона
Дължина
Денивелация
Капацитет
Статус
Детайли
Лифт Мечи чал
Мечи чал
2700 м.
717 м.
2000 човека
site_shop_alt Магазин site_shop_alt Резервирай