22 декември 2015

Приемна на Комисия за защита на потребителите се отваря за първи път в Пампорово, съобщи на брифинг днес Константин Райков от тричленката на КЗП. „Целта е Комисията да бъде по-близо до туристите и гостите на курорта като им помага на място със съвети и евентуално ако има недоволство от предлагани туристически продукт, от който и да е оператор, да се извърши комплексна проверка. Амбицията е не само да се защитават правата на потребителите, но и да се информира и консултира бизнеса относно неговите задължения за предлаганите продукти и стоки. В този смисъл нашата дейност не е само контролна и последваща, а и превантивна, като по този начин изпълняваме нашите функции пазара да е стабилен да не са нарушени правата на никой в пазарните отношения“, каза Райков.
Откритата приемна се намира в сградата на община Чепеларе. Райков благодари на кмета на Чепеларе Славка Чакърова и зам. кмета Пантелей Мемцов, че са предоставили най-добрите условия, както и обучен специалист, който да администрира дейността на откритата приемна.
„В подкрепа на това, че сме отворени към икономическите оператори, искам да отбележа за „Пампорово“ АД, че е субект, който може да се посочи за пример в изпълнение на задълженията към потребителите на туристическа услуга. Приема своите клиенти и потребители не като такива, а като гости, към които следва да се отнася почтено и лоялно. В смисъл, че са разбрали, че когато твоя гост остане доволен – това е в интерес и на двамата. Пожелаваме на бизнеса в Пампорово да взема пример от „Пампорово“ АД и да спазват правата на потребителите“, каза Райков.
Приемната ще приема въпроси, жалби и всякакви други искания в помощ на потребителя и бизнеса.На място ще се приемат потребители и оператори от бизнеса и ако е нужен съвет ще се прави веднага връзка с Регионалната дирекция в Пловдив и Централното бюро в София.