СЕЗОН ЗИМА 2017-2018 - СКИ ЦЕНТЪР 2 МАЛИНА "Пампорово" АД
ПЪЛЕН СКИ КОМПЛЕКТ /ски, щеки и обувки/ възрастен  дете /7-11,99/
1/2 ден  21 лв. 12 лв.
1 ден 29 лв. 17 лв.
2 дни  53 лв. 30 лв.
3 дни 72 лв. 44 лв.
4 дни  94 лв. 58 лв.
5 дни  115 лв. 72 лв.
6 дни  135 лв. 85 лв.
7 дни 154 лв. 98 лв.
8 дни 172 лв. 111 лв.
9 дни  189 лв. 121 лв.
13 дни  250 лв. 161 лв.
Наем на ски и щеки възрастен дете /7-11,99/
1/2 ден  14 лв. 9 лв.
1 ден 23 лв. 15 лв.
2 дни 41 лв. 25 лв.
3 дни 55 лв. 35 лв.
4 дни 69 лв. 44 лв.
5 дни 83 лв. 52 лв.
6 дни 98 лв. 60 лв.
7 дни 112 лв. 69 лв.
8 дни 127 лв 78 лв.
9 дни 139 лв. 87 лв.
13 дни 176 лв. 113 лв.
Наем на ски обувки възрастен  дете /7-11,99/
1/2 ден 10 лв. 8 лв.
1 ден 14 лв. 12 лв.
2 дни 25 лв. 21 лв.
3 дни 32 лв. 26 лв.
4 дни 40 лв. 33 лв.
5 дни 47 лв. 40 лв.
6 дни 56 лв. 47 лв.
7 дни 65 лв.  54 лв.
8 дни 73 лв.  62 лв.
9 дни 81 лв. 70 лв.
13 дни 98 лв. 78 лв.
Наем на щеки  възрастен дете /7-11,99/
1/2 ден 8 лв. 7 лв.
1 ден 8 лв. 7 лв.
2 дни 12 лв. 10 лв.
3 дни 16 лв. 14 лв.
4 дни 20 лв. 16 лв.
5 дни 22 лв. 17 лв.
6 дни 24 лв. 18 лв.
7 дни 26 лв. 20 лв.
8 дни 28 лв. 22 лв.
9 дни  31 лв. 23 лв.
13 дни 35 лв. 26 лв.
Наем на сноуборд и обувки възрастен дете /7-11.99/
1/2 ден 23 лв. 17 лв.
1 ден 37 лв. 30 лв.
2 дни 69 лв. 56 лв.
3 дни  98 лв. 83 лв.
4 дни  124 лв. 106 лв.
5 дни  146 лв. 127 лв.
6 дни 174 лв. 150 лв.
7 дни 201 лв. 174 лв.
8 дни 227 лв. 196 лв.
9 дни 252 лв. 219 лв.
13 дни 325 лв. 286 лв.
Наем на екип ски бягане възрастен  дете /7-11,99/
1/2 ден 12 лв. 9 лв.
1 ден 17 лв. 12 лв.
2 дни 28 лв. 18 лв.
3 дни 36 лв. 26 лв.
4 дни 47 лв. 34 лв.
5 дни 57 лв. 42 лв.
6 дни 67 лв. 50 лв.
7 дни 77 лв. 58 лв.
8 дни 87 лв. 65 лв.
9 дни 95 лв. 72 лв.
13 дни 124 лв. 102 лв.
Каска
1/2 ден 6 лв.
1 ден 9 лв.
2 дни 16 лв.
3 дни 23 лв.
4 дни 29 лв.
5 дни 32 лв.
6 дни 36 лв.
7 дни 40 лв.
8 дни 44 лв.
9 дни 48 лв.
13 дни 65 лв.
Съхранение на екипировка възрастен дете /7-11,99/
1 ден 7 лв.
2 дни 13 лв.
3 дни 18 лв.
4 дни 24 лв.
5 дни 30 лв.
6 дни 35 лв.
7 дни 40 лв.
8 дни 45 лв.
9 дни 50 лв.
13 дни 75 лв.

 НАЕМ НА СКИ ИЛИ СНОУБОРД ЕКИПИРОВКА ОНЛАЙН ТУК