Промоционална кампания във връзка със ски карти и услуги, предлагани от Пампорово АД и програма Save&Drive на OMV

 

  1. Настоящите общи условия ("Общите условия") имат за цел да уредят начина за провеждане и участие в промоционална кампания „Ски емоция“  ("Кампанията"). Кампанията се организира и провежда от "Пампорово" АД със седалище и адрес на управление: гр. Чепеларе 4850, курортен комплекс Пампорово, хотел "Орловец", регистрирано в Търговски регистър - Агенция по вписванията с ЕИК: 830166943, ИН по ЗДДС: BG830166943 ("Организаторът") и със съдействието на "ОМВ България" ООД с ЕИК 121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, бул. Цариградско шосе 90, етаж 20 Капитал Форт бизнес център ("ОМВ")
  2. Кампанията се провежда за сезон зима 2019/2019  28.12.2019 – 09.03.2020 на Пампорово, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на pamporovo.me.
  3. Право на участие в Кампанията има всеки притежател на валидна карта Save&Drive на ОМВ ("Участникът" и "Картата").
  4. Участникът има право на 8 % отстъпка при закупуване на лифт карти в курортен комплекс ("к.к.") Пампорово при условията по-долу:

4.1.        При покупка на лифт карта за ски зоната в к.к. Пампорово с достъп до ски зона Мечи чал, както и за лифт карти само за ски зона Мечи чал.

4.2.        Отстъпката важи за лифт карти за 3 и повече от 3 дни.

4.3.        Отстъпката не важи за лифт карти за половин (½) ден, 1 ден и 2 дни.

4.4.        Отстъпката важи за редовните цени по ценоразпис, обявени на видно място на касите за продажба на лифт карти в к.к. Пампорово и Мечи чал и на официалната страница – www.pamporovo.me. Цените са валидни за сезон зима 2018/2019.

4.5.        Отстъпката не важи за периоди на промоционални оферти, обявени от Организатора, както и не се комбинира с други отстъпки.

4.6.        Всеки Участник, който иска да се възползва от промоционалната отстъпка, следва при закупуване на лифт карти да представи Картата, както и имената на  лицата, на които ще се издават лифт карти с отстъпка за до 4 човека.

4.7.        Участник има право да закупи до 4 броя лифт карти в една трансакция.

4.8.        Преди издаването на лифт картите с отстъпка касиерът може да провери валидността на Картата и броя на закупените до момента лифт карти от Участника или ако това би отнело твърде много време да издаде заявените карти с отстъпката (до 4 броя лифт карти в една трансакция), при устно деклариране от страна на Участника, че той/тя отговаря на условията, описани с настоящите Общи условия.

4.9.        След продажбата на лифт карти на Участник, Организаторът има право да направи проверка на валидността и броя на закупените лифт карти с конкретната Карта, за която Участникът e декларирал устно, че са спазени условията за издаване на лифт карти с отстъпка. Организаторът има право да блокира незабавно картите, за които е установено нарушение на настоящите Общи условия (включително в рамките на същия ден, за който лифт карта/лифт карти са издадени).

4.10.     Организаторът има право да откаже ползването на отстъпка от 8% за покупка на лифт карта, ако представената Карта е неактивна или с нея са били закупени максималния брой карти с отстъпка за една транзакция 4 броя.

4.11.     Участникът е длъжен да присъства физически при представяне на Картата и лично да закупи лифт картата/картите, за които ползва отстъпка.

4.12.     Картата е персонална и не може да се преотстъпва на лица, които не са участници в програмата "Save&Drive". В случай че се установи злоупотреба, Организаторът  има право да откаже предоставянето на отстъпката по тези Общи условия.

5.           Касите, от които могат да бъдат закупени лифт карти с отстъпката в рамките на работното време на касите от 8:30 до 16:30 (без почивен ден) по тези Общи условия, са:

5.1.        Каса ски център 3 Студенец при долна станция на Лифт №2 Студенец - връх Снежанка;

5.2.        Каса ски център 1 при долна станция на Лифт №1 Автогарата - Студенец;

5.3.        Каса ски център 2 Малина при ски гардероб "Пампорово" АД и каса ски център 2 Малина при долна станция на лифт №5 Малина - връх Снежанка;

5.4.        Каса ски център Стойките при долна станция на лифт №6 Стойките – връх Снежанка;

5.5.        Каса ски център Смолянски езера при долна станция на лифт №4 См. езера – връх Снежанка;

5.6.        Каса Мечи Чал – Чепеларе при долна станция на лифта.

5.7.        Каса в Информационен център в сградата на хотел "Перелик", к.к. Пампорово.

6.            В допълнение към отстъпката по т.4 по-горе, Участникът има право да ползва допълнителни отстъпки в размер на 17 % за ползване на изброените по-долу ски услуги, които предлага Организатора в гардеробите на Организатора в ски зоната на к.к. Пампорово и при следните условия:

 

6.1.        Наем на ски или сноуборд екипировка, както следва: ски комплект - ски, щеки и обувки; ски и щеки; ски обувки; сноуборд и сноуборд обувки; Ски бягане комплект – ски, щеки и обувки.

6.2.        Ски или сноуборд училище в група до 15 човека.

6.3.        Детска ски градина, за деца от 4 до 7 годишна възраст, включваща ски учител, ски екипировка и лифт карта.

6.4.        Голям ски/сноуборд пакет – ски/сноуборд училище в група до 15 човека, екипировка и лифт карта.

6.5.        Малък ски/сноуборд пакет 1 – ски/сноуборд училище в група до 15 човека и лифт карта.

6.6.        Малък ски/сноуборд пакет 2 – ски/сноуборд екипировка и лифт карта.

6.7.        Изброените по-горе ски и сноуборд услуги се предлагат на касите на ски центровете в к.к. Пампорово в рамките на работното време на касите от 8:30 до 16:30 (без почивен ден) и могат да бъдат ползвани в ски гардеробите на Организатора, както следва:

6.7.1.   каса и ски гардероб на ски център 2 Малина;

6.7.2.   каса и ски гардероб ски център 1;

6.7.3.   каса информационен център в сградата на хотел "Перелик" , к.к. Пампорово.

6.8.        Отстъпката по тази т.6 важи за цените по ценоразпис на касите за продажба на ски услуги в к.к. Пампорово, валидни за сезон зима 2019/2020 и не включва периоди на промоционални цени, както и не се комбинира с други отстъпки.

6.9.        За да ползва отстъпката, Участникът следва да предостави на касиера на Организатора своята карта по програмата за да бъде записан баркодът, чрез който се извършва проверка на валидността на картата и участието на Учaстника в програмата "Save&Drive".

6.10.     Отстъпката по тази т.6 може да се ползва неограничен брой пъти за периода на Кампанията, в случай, че условията за нейното предоставяне са изпълнени.

6.11.     Организаторът има право да откаже ползването на отстъпката, в случай че Картата, която се представя е неактивна, или Участникът не присъства физически при закупуване на услугата от Организатора.

6.12.     Картата, издадена по програмата "Save&Drive" е персонална и тя не може да се преотстъпва на лица, които не са участници в програмата "Save&Drive". В случай че се установи злоупотреба, Организаторът има право да откаже предоставянето на отстъпката по тази точка 6.

7.           В допълнение към отстъпките по т.4 и т.6 по-горе, Участникът има право да ползва отстъпки за комбинирани пакети, при условията, посочени по-долу: 

7.1.        Организаторът предоставя 12% отстъпка за притежатели на Карта за резервации в хотел  "Орловец " и хотел  "Перелик", к.к. Пампорово.

7.2.        Отстъпката важи за оферти и пакети, както следва:

7.2.1.   ЦЕНИ ЗА СЕЗОН ЗИМА 2019/2020 – х-л Орловец, к.к. Пампорово

7.2.2.   ЦЕНИ ЗА СЕЗОН ЗИМА 2019/2020 – х-л Перелик, к.к. Пампорово

7.3.        Отстъпката важи за цените, валидни за сезон 2019/2020 за хотел  "Орловец " и хотел  "Перелик", к.к. Пампорово.

7.4.        Отстъпките от 12% за резервации в хотел  "Орловец" и хотел "Перелик" важат само и единствено за притежатели на Карта, предоставена от ОМВ.

7.5.        При настаняване се изисква задължително показване на Картата на рецепцията на хотела. Отстъпката се дава само на стаята, в която се настанява госта, Участник в настоящата Кампания и важи за всички лица в същата стая. Към резервация на Участника може да бъде добавена максимум още една двойна стая за двама души с включена отстъпка от 12%.

7.6.        Всички останали стаи към същата резервация се заплащат по редовните цени, валидни за съответния период на настаняване.

7.7.        Отстъпката не се комбинира с други отстъпки и не важи в промоционални периоди, обявени от Организатора.

8.            В случай, че Организаторът е обявил промоционални цени за някоя/всички от услугите по тези Общи условия, Участникът избира коя отстъпка желае да ползва – обявената от Организатора или отстъпката по настоящите Общи условия. Изборът се извършва устно от Участника.

9.            ОМВ не носи отговорност за отказ на Организатора да предостави отстъпка, поради неизпълнение на условията по настоящите Общи условия.

10.          Организаторът на Кампанията се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

11.          Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците. Личните данни на Участниците в Кампанията се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Кампанията.

12.          Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

Организаторът си запазва правото да промени настоящите Общи условия. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани на Официалния сайт Pamporovo.me

В случай на злоупотреби и системни нарушения на Общите условия, както и при промяна в маркетинговата политика на Организатора или на ОМВ, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията, като това ще бъде обявено на Официалния сайт Pamporovo.me.

За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с Организатора на тел. 0700 17 702 и e-mail: marketing@pamporovo.me

13.         С участието си в настоящата Кампанията (т.е. ползването на която и да е отстъпка по настоящите Общи условия) Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.