Пампорово АД е администратор на лични данни към КЗП и обработват предоставената персонална информация и информация за транзакции съобразно Закон за защита на личните данни, Закон за електронната търговия и съответващите директиви на ЕП.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кога и каква лична информация се съхранява и обработва от PAMPOROVO.ME и за какво използваме предоставените данни?

За да обезпечаваме и подобряваме електронните услуги към платформата PAMPOROVO.ME и за нуждите на администриране на ресурсите към нея събираме, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

Когато изпращате запитване за Оферта, Хотел или Ски услуга, или извършвате заявка за поръчка към същите, публикувани в PAMPOROVO.ME Вие се съгласявате Пампорово АД и неговите партньори да съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Вас. С изпращане на запитване Вие давате своето съгласие на Пампорово АД да получавате информационни бюлетини за оферти за почивка и екскурзия, информация за дестинации, идеи за пътуване и организирани игри и събития.

  • Обработка на заявки за услуги
  • Осъществяване на връзка при отговор на запитвания, подадени чрез електронните ни форми за контакт
  • Администриране на участие в промо игри с награди
  • Предоставяне на информация за услуги на PAMPOROVO.ME чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни

Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни (EDP) с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на PAMPOROVO.ME, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като PAMPOROVO.ME уважава Вашата лична неприкосновеност.

Индивидуализиране и cookies

Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашата уеб страница за всеки отделен клиент. Cookies представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Cookies се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до PAMPOROVO.ME и не причиняват вреди на Вашата система. В тях не се съдържа персонална иформация/лични данни.

Cookies Ви освобождават от нуждата да въвеждате данни повече от веднъж, улесняват предаването на специфично съдържание и помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (най-посещавани секции и катеогрии съдържание, настройки за изглед и ползваемост. Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят максимално близо на Вашите нужди.

Сигурност на личните данни

PAMPOROVO.ME прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Как предпазваме личните данни, които събираме?

Всички данни, които събираме и обработваме са криптирани чрез технология за сигурен пренос на данни SSL (Secure Sockets Layer), най-често прилаган и сигурен метод за пренос на данни в Интернет. Въпреки това ние не носим отговорност за вреди, произтекли от загуба/повреда на запис на данни при пренос, при хардуерни/софтуерни проблеми на трети страни или вследствие от осъществен неправомерен достъп до базите данни към платформата или към трети страни, предоставящи електронни услуги на PAMPOROVO.ME, въпреки прилаганите мерки за сигурност.

SSL (Secure Sockets Layer)

Протоколът SSL (Secure Socket Layers) се използва за защита на данни, които клиентите изпращат на наш фирмен сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:

  • Предаваните данни се криптират;
  • Осигурява връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил;
  • Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател;

Кога PAMPOROVO.ME предоставя лични данни на трети страни?

Сигурността на всички типове потребители и защитата на предоставената информация и транзакции към тях е съществена част от уеб политиките на порталната мрежа PAMPOROVO.ME

Информацията за всички използвани услуги и извършени транзакции е криптирана. Паролата на всеки потребител също се съхранява в криптиран вид и само собственикът й знае точната комбинация от букви/цифри/символи за достъп в порталната мрежа.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на PAMPOROVO.ME, които предоставят услуги чрез PAMPOROVO.ME, действат като обработващи личните данни лица от името на PAMPOROVO.ME и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. PAMPOROVO.ME се съобразява с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от Вашето лично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на PAMPOROVO.ME, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

PAMPOROVO.ME може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на PAMPOROVO.ME.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СИГУРНОСТ

Услугите онлайн планиране на ваканция, резервация и поръчка на ски услуги се предлагат единствено в/чрез портала PAMPOROVO.ME

Всякакви други ресурси вкл. уебсайтове, сървъри и приложения, които претендират, че осигуряват достъп до или предоставят услуги на портала PAMPOROVO.ME (например извършване на резервации, покупка на лифт карти, наем на екипировка и др. са нелегитимнии и застрашават сигурността на вашия потребителски профил.

Електронни бюлетини, заявки и запитвания по електронна поща

Ако пожелаете, ние или партньорите на PAMPOROVO.ME, които предоставят услуги от наше име, ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно широк набор от продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент, като натиснете (кликнете) върху линка "Отказ от бюлетина", който е достъпен в който и да е от изпратените до Вас електронни бюлетини на PAMPOROVO.ME. След като посочите своя електронен пощенски адрес (email адрес) в менюто "Отказ от бюлетина", ще бъдете премахнати от списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас.

Потребителски права

В съответствие с Закона за защита на личните данни и съответстващите директиви на ЕС, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление в 30-дневен срок можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване.

Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, като е подписано с персонален сертифициран електронен подпис. Можете да премахнете всички записи, съдържащи Ваши лични данни и самостоятелно, чрез деактивация на Вашия потребителски профил в PAMPOROVO.ME.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: Пампорово АД, Адрес: к.к. Пампорово, хотел “Орловец”, 4780 Еmail: marketing@pamporovo.me

Промени в правилата за защита на личните данни

Правилата на PAMPOROVO.ME за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от PAMPOROVO.ME с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, PAMPOROVO.ME довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в платформата PAMPOROVO.ME, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и PAMPOROVO.ME ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с екипа на PAMPOROVO.ME Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": marketing@pamporovo.me