Уведомление до клиентите на Пампорово АД относно политиката за личните данни (Уведомлението)

Privacy notice

Последно актуализирано: 23 май 2018 г.

В „Пампорово“ АД се стремим да предоставяме уникални продукти, услуги и изживяване в рамките на едноименния курортен комплекс и в ски зоната на гр. Чепеларе. Ние ценим високо нашата дейност, но в същото време вашата сигурност е изключително важна за нас. Ние знаем, че поверителността е важен въпрос. Ние действаме в интерес на клиентите и сме прозрачни по отношение на това как обработваме личните ви данни.

Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени. Изготвихме Уведомлението, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате някой от нашите обекти или от други източници.

Като допълнение, те ви дават информация как да се свържете с нас, в случай, че имате въпроси относно вашите лични данни, на които ще отговорим с удоволствие. Моля, прочетете и отделната Декларация за „Бисквитки“, което ще ви запознае с това как Pamporovo.me използва „Бисквитки“ и други подобни технологии.

С използването на нашите продукти или услуги, и/или с приемането на настоящото Уведомление, като например в хода на регистрация, за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на лични данни, както е описано в настоящото Уведомление.

Възможно е от време на време да внасяме поправки по Уведомлението на „Пампорово“ АД относно политиката за личните данни. Ако държите на сигурността на своите данни, посещавайте тази страница редовно, за да сте в течение с обновяванията. Ако направим промени в Уведомлението относно политиката за личните данни, които ще имат влияние върху вас (например, ако възнамеряваме да обработваме личните ви данни за различни от обсъдените в предишното Уведомление), ще ви известим за тези промени преди да предприемем нови действия.

Неприятно, но трябва да бъде споменато: ако не сте съгласни с определени аспекти от нашите политики за работа с личните ви данни, трябва да спрете да използвате нашите услуги. Ако сте съгласни с нашите политики за работа с личните ви данни, тогава можете спокойно да резервирате следващия си престой.

Имайте предвид, че настоящото Уведомление не се прилага за начина, по който обработваме лични данни от името на или съгласно указанията на трети лица, като други доставчици на услуги, фирми, които организират или предлагат пакетни туристически услуги, маркетингови партньори или корпоративни клиенти.

Щракнете върху една от връзките по-долу, за да отидете до определен раздел:

Кои сме ние?

Пампорово“ АД е вписанo в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 830166943

Какво правим?

Пампорово“ АД като дружество, опериращо в сферата на туризма обработва лични данни с цел предоставяне на туристически услуги (настаняване в собствените си хотели или такива, които оперира; осигуряване на изхранване в собствените си ресторанти, осигуряване на спортни и рекреационни услуги в хотелските комплекси, осигуряване на настаняване в други хотели в качеството си на туроператор, осигуряване на транспортни услуги с автобусите и микробусите на дружеството като част от пакетните услуги, които предлага или в качеството си на превозвач, осигуряване на превоз на пътници с лифтови и влекови съоръжения, в качеството си на лифт оператор в ски зоната на к.к. Пампорово и гр. Чепеларе, предоставяне под наем на ски и сноуборд екипировка, ски обучение в качеството си на най-голямото ски училище в рамките на курортния комплекс, услуги по отдаване под наем на магазини, заведения и други обекти, както и други услуги, свързани с лицата, чиито данни се обработват /субекти на данните/ или с цел разглеждане на възможността за предоставяне на такива услуги на субектите на данните. Предоставянето на лични данни от лицата е доброволно. В случай на отказ от предоставяне на лични данни, „Пампорово“ АД няма да предостави исканите туристически услуги или да извърши съответната търговска сделка, доколкото обработването на лични данни в най-голям обем е в изпълнение на законово и нормативно установени задължения на дружеството.

Данни за контакт с „Пампорово“ АД

к.к. Пампорово 4870, община Чепеларе, хотел Орловец

E-mail: marketing@pamporovo.me

T: +359 3 0958409 ; 359 700 17 702

Ф: + 359 3 0958110

Уебсайт: https://www.pamporovo.me

Длъжностно лице по защита на данните (DPO) на “Пампорово“ АД:

Катерина Радичева

E-mail: dpo@pamporovo.me

Тел: 359 3 0958409

Лични данни, които събираме

Ние събираме, във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност, лични данни. Няма как да ви помогнем да резервирате място за настаняване или ползвате друга от предоставените от нас услуги, ако не ни предоставите информация. Затова, когато използвате нашите услуги, ние ви молим за определена информация от ваша страна. Тези лични данни може да включват: Вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, IP адрес,телефонен номер, информация, свързана с Вашата резервация или престой; участие в програма за членство или за лоялни клиенти на други организации- партньори на Пампорово АД, чрез които се предоставят отстъпки от цената на различни услуги; участие в конкурс, лотария или маркетингова програма (дори и да не сте настанени в някой от хотелите ни); информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; лични характеристики, националност; история на пътувания; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; групи, с които сте свързани при престой в хотели; информация, предоставена за членски програми и при създаване на акаунти; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.

Възможно е да изискаме данни за ръст, тегло, пол, възраст, владеене на чужд език, свързани с предоставяне на услугата ски оборудване под наем и/или ски училище. Също така може да събираме информация, свързана с разговори, включително чрез запис и проследяване на обаждания за обслужване на клиенти с цел осигуряване на качеството и обучение, както и други комуникации, като съобщения в приложения и SMS.

Освен това събираме и други лични данни в определени случаи, като например:

 • Проучвания: Може да Ви помолим за демографски данни и други лични данни в потребителски проучвания. Попълването на проучванията е доброволно - обработваме получената от проучванията информация въз основа на Вашето съгласие и в подкрепа на нашите бизнес интереси, включително маркетинг, подобрения на услугите и анализи.

 • Събиране на информация в обекта:

  •  Когато правите резервация и когато престоявате в някой от нашите хотелски имоти, ние обработваме Вашето име, адрес, информация за контакт, както и подробности за престоя Ви (ден и час на пристигане и заминаване, информация за превозното средство и информация за пътувания или престой) въз основа на нашите договорни отношения с Вас. Ние също така обработваме такива данни за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг, подобряване на услугите и анализ и персонализация на услугите.

  • Събираме допълнителна лична информация по време на регистрацията/ настаняването в нашите хотели като единен граждански номер (ЕГН)/ ЛНЧ, име, дата на раждане, пол, гражданство, номер на лична карта или валиден национален документ за идентичност, държава издала документа за идентичност, във връзка със спазването на нашите правни задължения, свързани със Закона за туризма (ЗТ) и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

  • Може също така да използваме вътрешна система за видео наблюдение и други мерки за сигурност в нашите обекти, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в нашите обекти (чрез карти за достъп и други технологии).

  • Ние обработваме лична информация във връзка с услуги, свързани с хотела и ползването на услугите по ски зоните (като услуги за гледане на деца, наемане на оборудване, наемане на индивидуален или групов ски учител, ползване на лифтовите съоръжения и други), за да Ви предоставим услугите и за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг, подобряване на услугите и други.

 • Профили на събитията: Ако планирате мероприятие с нас, събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата организация. Също така събираме и информация за гостите, които са част от вашата група или мероприятие. Ако ни посетите като част от група, може да разполагаме с предоставени ни от групата лични данни за Вас и да получавате предложения от нас в резултат на Вашия престой в група или посещение на мероприятие в зависимост от Вашите предпочитания и доколкото това е позволено от закона. Ако ни посетите като участник в мероприятие, може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието, доколкото това е позволено от закона. Ако сте организатор на мероприятие, също така може да споделим информация за мероприятието Ви с доставчици на услуги трети лица, които може да Ви предлагат услугите си за мероприятия, доколкото това е позволено от закона. Ние обработваме личната информация, получена във връзка с Вашето събитие, въз основа на нашите договорни отношения с Вас и за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг, подобряване на услугите, анализи и персонализация на услугите.

 • Социална медия: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи, спонсорирани от Пампорово АД, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в конкурси за снимки, като например заснети по време на Вашия престой при нас, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения или други промоции. Участието в дейности в социални медии, лотарии, състезания и други промоционални предложения, спонсорирани от Пампорово АД, е доброволно - въз основа на Вашето съгласие. Също така използваме определени данни за нашите бизнес цели, включително за маркетинг, подобрения на услугите и анализи.

 • Абонамент за нюзлетъра на Пампорово АД/ Директен маркетинг : Ние използваме Вашите данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, разпространение на новини, промоционални материали и материали за различни услуги на Пампорово АД и за персонализиране на рекламите и съдържанието, които Ви се предоставят онлайн, чрез имейл, мобилни и визуални реклами, както и на нашите сайтове и в нашите приложения и чрез нашия център за клиентско обслужване в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения въз основа на Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за директни маркетингови съобщения по всяко време, като се свържете с нас на адрес marketing@pamporovo.me или като следвате инструкциите за отказване от абонамента в маркетинговото съобщение, или като влезете в профила си в електронната ни страница и актуализирате предпочитанията си за комуникация.

 • Кандидатури за работа:  Ако изберете да кандидатствате онлайн за работа в Пампорово АД, вижте нашата забележка за поверителността на кандидатите.

Освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да заключим информация за Вас от данните, които ни предоставяте, или от Друга информация, която получаваме. Може също така да събираме информация за Вас от трети лица, включително нашите партньори за авиолинии, платежни карти и други, от Вашите услуги за социални мрежи в съответствие с настройките Ви за тези услуги и от други източници, които са трети лица и имат право по закон да споделят данните Ви с нас. Ние използваме и споделяме тази информация (и може да добавим тази информация към останалата информация, с която разполагаме за вас) за целите, описани в настоящото Уведомление.

Пампорово АД обработва вашите данни за посочените по-горе цели на едно или няколко от следните основания:

 • обработването е необходимо за изпълнение на договор с Дружеството, по който субектът на личните данни /туристът/ е страна или за предприемане на стъпки за сключване на договор по искане на субекта на данните.

 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството в качеството му на администратор на лични данни.

 • Субектът на данните /туристът/ е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. Субектът на данни /туристът/ има правото да оттегли съгласието си по всяко време.

 • Легитимен интерес на Пампорово АД или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данни /туриста/, например с цел предотвратяване на престъпления включително измами, предотвратяване изпиране на пари и други законосъобразни цели.

 

Обработване на лични данни на основание съгласие на субекта на данните/ Право на оттегляне на съгласието:

Пампорово АД обработва лични данни на субекта /туриста/ само при дадено от него съгласие в следните случаи: (а) за целите на директния маркетинг; (б) при предоставяне на лични данни на трети страни и (в) при обработка на чувствителни данни, за обработването, на които няма нормативно задължение на администратора.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще обосноваваме защо и как тази информация ще се използва, освен в случаите, в които обработваме чувствителни данни в изпълнение на нормативно определени задължения.

В случаите, когато личните данни на субекта /туриста/ се обработват единствено на основание неговото съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време като подадете искане за оттегляне на съгласието.

Вие нямате право да оттегляте съгласието си, ако Пампорово АД обработва личните ви данни на основание и с цел сключване на договор с Пампорово АД, изпълнение на нормативно задължение на Пампорово АД като администратор на лични данни или защита на легитимен интерес на Пампорово АД или трети страни.

Лични данни, които споделяме

За да Ви предложим очакваното ниво на гостоприемство и най-доброто обслужване, може да споделяме Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги и други трети лица, както е описано подробно по-долу:

 • Български, международни или чуждестранни органи, институции и лица, на които Пампорово АД е длъжно да предоставя лични данни по силата на приложимото законодателство (съд; прокуратура; следствие; Министерство на вътрешните работи; Министерството на туризма; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Национален статистически институт; Държавна Агенция за национална сигурност и др.);

 • Групови мероприятия и срещи:  Ако посетите обекти на Пампорово АД като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.

 • Търговски партньори:  Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения въз основа на изживяването Ви в нашите обекти, и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори като например туроператори или на други хотели, ски училища и гардероби в случаите, в които „Пампорово“ АД действа във функцията си на туроператор.

 • Съвместно спонсориране на промоции:  Участваме в съвместно спонсорство на промоции, лотарии, състезания или конкурси с други фирми и осигуряваме награди за конкурси, спонсорирани от други фирми. Ако се включите в някое от тези конкурси, може да споделим Вашите данни със съвместни спонсори или спонсор трето лице.

 • Услуги в обекта: Може да споделяме лични данни с доставчици трети лица, които предоставят услуги в обектите като ресторантьорски услуги, рекреационни и спортни услуги и други.

 • Доставчици на услуги:  Разчитаме на трети лица, които да предоставят услуги и продукти от наше име, и може да споделяме Вашите лични данни с тях, както е целесъобразно. По принцип нашите доставчици на услуги са договорно задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да използват или споделят Вашите лични данни по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме доставчици на услуги, за да Ви съобщават новини или да Ви предоставят промоционални материали и материали за транзакции от наше име, включително персонализирани онлайн и мобилни реклами в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки. Пампорово АД ще работи само с лица, които предлагат метод за отписване от такава рекламна дейност. Може също така да споделяме информация с доставчици на услуги, които Ви дават възможност да създавате маршрути чрез избор на обекти, дейности и ресторанти от списъци, които сме персонализирали за Вас въз основа на предпочитанията Ви и данни от трети лица.

 • Други:  Освен това Пампорово АД може да разкрие лични данни, за да: (а) се съобрази с приложимите закони, (б) отговори на запитвания от страна на правителството или искания от страна на обществени органи, (в) се съобрази с наличните законови процедури, (г) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на Пампорово АД, посетителите на сайта, гостите, служителите или обществото, (д) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (е) прилага уведомлението и условията на нашите уебсайтове и (ж) реагира в спешни ситуации.

Пампорово“ АД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Друга информация

Когато посещавате и използвате уебсайтовете и приложенията на Пампорово АД, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви, за използването на сайта от Ваша страна, като например каталог със сайтoвете, които посещавате, и броя на посещенията Ви на нашите сайтове („Друга информация“). Използваме Друга информация и данни, получени от трети лица, за да Ви предоставяме имейл, онлайн (на нашите сайтове или други сайтове) и мобилни реклами.

Ние използваме бисквитки и други технологии (като например „пикселни етикети“, „уеб маяци“, „чисти GIF“, връзки в имейли, JavaScript, ИД на устройства, назначени от Google или Apple, или подобни технологии), за да получим тази информация. Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра (вижте помощното меню на браузъра си, за да научите как да изтриете или блокирате Бисквитки). Пампорово АД не носи отговорност за настройките на Вашия браузър. Ако се намирате в Европа, можете също да променяте своите предпочитания за бисквитките, като за целта трябва да направите промени в „Настройки на бисквитките“ от диспечера за съгласие за приемане на бисквитки.

Към момента не отговаряме на сигнали „Не проследявай“ или подобни други механизми.  За повече информация, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки.

Може да използваме събраната и обобщена от нас информация или анонимизирани лични данни, получени от трети лица, за да научим повече за нашите потребители (например може да използваме обобщена информация, за да определим процента на нашите потребители с определен телефонен код). Това включва демографски данни, като дата на раждане, пол и семейно положение, подразбиращи се търговски интереси, като любими продукти или занимания и друга информация, която може да събираме от Вас или от трети лица.

Тъй като Другата информация не разкрива Вашата самоличност, може да разкриваме тази информация за всякакви цели, когато това е позволено от закона.  В някои случаи може да комбинираме Друга информация с лични данни. Ако комбинираме Друга информация с лични данни, комбинираната информация ще бъде третирана като лични данни в съответствие с тази Декларация.

Конфиденциална информация

Терминът „чувствителна информация“ се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността.

По принцип не събираме чувствителна информация, освен ако не е предоставена доброволно от Вас или ако не сме длъжни да го направим съгласно приложимите закони или разпоредби. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания).

Лични данни от деца

Не събираме съзнателно лични данни от лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение. За деца под 16-годишна възраст използването на нашите услуги е позволено само след съгласието на родител или настойник. В редки случаи, като част от резервацията, поръчката на услуги, свързани с пътуването или други извънредни ситуации (като удобства, отнасящи се за семейства) Pamporovo.me може да събере и използва информацията за деца само след съгласието на родител или настойник. В случай че обработваме информация на дете под 16-годишна възраст без ясно съгласие от родител или настойник, ние си запазваме правото да изтрием тази информация.

Мобилни услуги

Предоставяме мобилни приложения, които можете да изтеглите на Вашия смартфон или мобилно устройство. Освен предоставянето на услуги приложенията ни може да събират лични данни и Друга информация, които ще се използват в съответствие с това Уведомление. Ние предлагаме всички тези мобилни и базирани на местоположението услуги само в степента, позволена от приложимите закони.

Връзки към уебсайтове и услуги на трети лица

Нашият сайт и нашите мобилни приложения може да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Вземете под внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети лица. Ако предоставите информация на и използвате сайтове на трети лица, се прилагат Уведомленията (декларациите) за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете Уведомленията (декларациите) за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, преди да изпращате лични данни.

Защита на Личните данни

Пампорово АД ще предприеме мерки в рамките на разумното, за да: (а) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване и (б) поддържа личната информация точна и актуална. Екипът на Пампорово АД отговаря за наблюдението на системите ни за потенциални прониквания, реакцията при потенциален инцидент, поддържане сигурността на информацията и осигуряване на обучение за информационна сигурност на Пампорово АД. ИТ специалистите осигуряват контрол върху системите, които поддържат определени счетоводни, регистрационни, управленски и финансови функции. В случай на инцидент, свързан със сигурността, Пампорово АД ще уведоми регулаторните органи и/или потребителите, както се изисква от приложимите закони или подзаконови актове.

Ние също изискваме от нашите партньори и доставчици на услуги, с които споделяме лични данни, да положат разумни усилия за осигуряване на поверителността на Вашите лични данни. За онлайн транзакции използваме технологични средства в рамките на разумното за защита на личните данни, които ни изпращате чрез нашия сайт. Въпреки това, за съжаление, няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна.

С цел защита на Вашата поверителност, моля, не ни изпращайте номера на платежни карти или други поверителни лични данни по имейл.

Ще се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение или имейл, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни или данни за платежната Ви карта. Ще изискаме данни за платежната карта по телефона само когато правите резервация или резервирате промоционален пакет.

Предаване на лични данни в чужбина

Пампорово АД няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица в държави извън ЕС или на международни организации без предварително да получи Вашето съгласие, освен когато това се изисква по закон от Компетентни органи.

Вашите права като субект на личните данни. Промяна и достъп.

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни, които се обработват от Пампорово АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • имате право да поискате от Пампорово АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни и да поискате ние да го направим без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • имате право да поискате от Пампорово АД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • имате право да поискате от Пампорово АД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 • когато сте оттеглил своето съгласие /в случаите, в които обработването на личните Ви данни е единствено на основание Вашето съгласие/;

 • когато сте възразил срещу обработването,

 • когато обработването е незаконосъобразно;

 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • за спазване на законово задължение от страна на Пампорово АД

 • за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от Пампорово АД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора, в случаите, в които обработването на личните Ви данни е единствено на основание Вашето съгласие;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган в България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Пампорово АД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Пампорово АД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Съхраняване на личните данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в това Уведомление, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение, изискван и/или позволен от приложимите закони. Запазваме личната информация, събрана, за да изпълним резервации за гости в продължение на седем години след завършване на престоя. Запазваме друга лична информация за по-кратки срокове, ако е възможно и ако това е разрешено от закона.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, чрез машинно нарязване (шредер) на малки части или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

Ще вземем всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Избор – маркетингови комуникации

Ако сте ни предоставили информация за връзка (пощенски адрес, номер на факс, имейл адрес или телефонен номер), може да пожелаем да Ви уведомяваме в зависимост от посочените от Вас предпочитания за наши продукти и услуги или да Ви каним да участвате в събития по и чрез имейл, онлайн реклама, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, уведомления в приложенията, пощенско писмо, нашия център за обслужване на клиенти и други средства (включително съобщения в обектите, като например телевизия в стаята Ви).

Ако предпочитате да не Ви изпращаме маркетингови материали по имейл, можете да се отпишете по всяко време, като използвате функцията за прекратяване на абонамент в имейла, получен от нас. Изпълняването на заявките за отписване може да отнеме до десет работни дни.

Можете да управлявате изпращането на насочени известия до Вас от нашите мобилни приложения, като променяте настройките за уведомяване на Вашето мобилно устройство. Ако Ви изпращаме съобщения в приложенията, ще Ви предоставим опция да ги управлявате в настройките на приложенията ни. За да получите повече информация относно бисквитките и рекламите въз основа на интереси и да научите как се управляват тези технологии, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки.

Промени в Декларацията

Можем да променяме спорадично това Уведомление. Когато извършваме съществени промени в настоящото Уведомление, ще публикуваме връзка към актуализираното Уведомление на началната страница на нашия сайт и ако сте се регистрирали, за който и да е от нашите продукти или услуги, може също така да Ви уведомим чрез комуникационния канал, предоставен от Вас. Ще разберете кога това Уведомление е било актуализирано, като проверите връзката и датата в началото на Уведомлението. Всички промени в нашето Уведомление ще влязат в сила при публикуването на промененото Уведомление на сайта. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги и/или приемането на актуализираното Уведомление след такива промени Вие приемате действащото към момента променено Уведомление.

Кой е отговорен за обработването на личните данни в Пампорово АД ( Pamporovo.me) и връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно това Уведомление или за начина, по който Пампорово АД обработва личните Ви данни, или ако желаете да ни предоставите комплимент или оплакване, можете да се свържете с нас по имейл на dpo@pamporovo.me или по пощата на адрес Пампорово АД, к.к. Пампорово, хотел Орловец, Длъжностно лице по защита на даните. Ще отговорим в рамките на 30 дни или по-скоро, ако е приложимо. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца. Дружеството информира субекта на данни за всяко такова удължаване в срок от 1 месец от получаване на искането като посочва и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Уведомлението за поверителност на Пампорово АД е основано на

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от април 27, 2016, относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан общо „Общ регламент за защита на личните данни“ (GDPR).

Въпроси и отговори:

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Пампорово АД по ваше искане ще ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че обработваме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните

 • Целите на обработването;

 • Правното основание за обработката;

 • Съответните категории лични данни, които се обработват;

 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

 • Ако обработката се основава на законните интереси на Пампорово АД или на трета страна, информация за тези интереси.

 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните Формуляр за искане от субект на данните или да отправите искане на посочените контактни данни на Пампорово АД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪГЛАСИЕ

Моля, свалете от тук избраната от вас форма: