09.00 – Отпътуване от хотел Орловец по маршрут Чепеларе – Чудните мостове. По маршрута разходка в природната забележителност Чудните мостове, посещение на с. Забърдо и музея на Родопския карст в гр. Чепеларе. Връщане в хотела следобяд.

Уникалната природна забележителност Чудните мостове се намира в централната част на Родопите, на 1450 м надморска височина, на билото на рида Чернатица. От 1949 г. е защитен природен обект. Състои се от два естествени скални моста, разположени сред борова гора върху река Айдарско дере. Големият мост е широк 12-15 м и е дълъг 96 м. Извисява се над пропаст, дълбока 43 м и широка 45 м. Предполага се, че мостовете са образувани от срутване на дълбока карстова пещера, издълбана от някога многоводната река, при земетресение. Огромно богатство от животински видове обитават околните гори. В района могат да бъдат наблюдавани около 270 птици, както и мечки, вълци, диви свине, зайци, лисици, диви кози, сърни, елени. В червената книга на животикските видове са записани алпийският тритон (дъждовник) и някой видове прилепи.

Този район на Родопите е богат на лечебни растения, гъби и диворастящи плодове. В червената книга и Списъка на защитените растения са записани много редки видове и ендемити: родопска теменуга, родопски крем, червено родопско лале, родопско омайниче, персийска морина, родопско великденче, горска майка и родопски силивряк, известен още като орфеево цвете.

В Чепеларе функционира единиственият в Югоизточна Европа Музей на Родопския карст, представляващ красотите на родопските пещери, минералното им богатство, съвремените и някогашните обитатели, като огромната пещерна мечка два пъти по-голяма от съвременната си братовчедка. Музеят предлага и среща с далечните ни прадеди, обитавали пещерите в зората на човешката цивилизация и оставили там доказателства за своята богата духовна и материална култура. Музейната сбирка на ските и ски спорта, разказваща за богатата история на белите спортове в района, популярни тук от 30 години на ХХ век.

Подходящ сезон: май - октомври
Продължителност на маршрута: 6 часа
Натовареност: Лека
Маршрут в километри: 90 км
Възможни дни за провеждане: Всеки ден

Доплащане:

  • Входна такса Чудните мостове: 2 лв. възрастен
  • Входна такса Музеят на Родопския карст: 2 лв. възрастен
  • Сух пакет – варианти от 3.80 лв. до 4.90 лв.