Пещера Ухловица е една от най-красивите пещери в България. Тя се намира на 3 км североизточно от село Могилица, на около 30 км югозападно от Смолян и на 37 км от курорта Пампорово. Пещерата е разположена в местността Сините вирове в Родопите, недалеч от границата с Гърция. Пещерата се намира на 1040 метра надморска височина. От паркинга до входа й се стига след около 30-40 минути изкачване по пътека през гората и стълби с парапет (около 200 стъпала). Дължината на пещерата е 460 метра, но само 330 метра от тях са благоустроени.

Пещерата е открита през 1967 година от Димитър и Георги Райчеви. Името й идва от думата улулица – това е вид нощна граблива птица. Вероятно в пещерата или околностите й са живеели такива птици и това е донесло името и на мястото. Със своите красиви образувания Ухловица често е сравнявана с подземен дворец. Окичена е с много красиви образувания, изваяни от водата и от въздушните течения – дендрити, оприличавани на корали и дървета, по-редките хеликтити, които приличат на малки каменни слънца, типичните за всяка пещера сталактити, сталагмити и каменни водопади.