Родопите привличат много български и чуждестранни туристи не само през зимните, но и през летните месеци в годината. Посещавайки, модерните градове и малките сгушени села, ще се запознаете с местните традиции, обичаи и легенди.