Село Бачково се намира в община Асеновград, област Пловдив. Разположено на двата бряга на река Чепеларска, на 9км южно от Асеновград, на 325м н.в. Районът на днешното село Бачково е бил населяван от древни времена. Селото е създадено през 1062г.

Съществуват няколко хипотези за произхода на името му, по – разпространени са две. Според едната името „Бачково“ произхожда от данъка „бач“ (пътен данък), който се е плащал през Средновековието от преминаващите по долината на река Чепеларска пътници. Другото обяснение е, че „Бачково“ е произлязло от турската дума „бачия“ – мандра, тъй като по – рано на мястото на днешното село са се намирали манастирските мандри.

Най – голямата забележителност тук е вторият по големина православен християнски манастир в България, след Рилския - Бачковския манастир.