Златоград е най – южния град в България. Намира се в Област Смолян и е в близост с границата с Гърция (само на 6км). Характерно за града е, че е с най – ниската надморска височина от всички населени места в областта – ср. н.в. 485м.

За българските етнографи, историци и филолози, градът е средище на най - старите традиции на материалната култура и бита на българския народ. Златоград е единственият частен етнографски комплекс в България. Той е най – голямата съвременна забележителност на Златоградска община. Етнографския ареален комплекс съчетава в себе си невероятни културно – исторически обекти и автентични възрожденски хотели. Постройките в резервата се отличават с белите си зидове, с откритите дворове, с широките дъбови врати и кръглите комини. Срещат се архитектурни елементи от ксантийски и пловдивски тип. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с „въртки“ за въжето и стрехи от едноулучени керемиди. Културният календар на комплекса е много богат – освен традиционните празници се честват и: Дельови празници, празник на чевермето и празник на кафето. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметника.

Етнографският ареален комплекс е включен в списъка на 100 – те национални туристически обекта (№86)