Чудните мостове, известни още като Скалните мостове, са скален феномен, разположен в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи. Намират се на 1450м н.в, в подножието на връх Голям Персенк.

Мостовете са се образували вследствие на ерозионната дейност на пълноводна в миналото река, която е преобразувала пукнатините в мраморите в дълбока водна пещера, чийто таван с течение на времето изтънява на места и се срутва. Предполага се, че отломките от срутването са били отнесени впоследствие от водите на реката.

В резултат на това са останали двата известни мраморни моста. Големият е широк около 15м в по – широките части, дълъг почти 100м. Състои се от три арки, като най – голямата е с височина 45м и ширина 40м. Малкият мост е на 200м от големия по течението на реката. Той е непроходим, дълъг 60м, с обща височина 50м, а височината на арката – 30м. След него има и съвсем малък трети мост, който представлява понорна пещера, в която водите на р. Еркюприя изчезват, за да се появят пак на повърхността след 3км.

Легенда разказва за създаването на Чудните мостове. Преди много години в землището на село Забърдо имало много пастири. Незнайно от къде се появил змей, който започнал да опустошава стадата им. Дълги години пастирите страдали от набезите на змея. Накрая те измислили как да го надхитрят. Натоварили едно магаре с прахан (сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на огън от огниво), запалили го и го изпратили срещу змея. Змеят глътнал магарето заедно с праханта, която бавно, но сигурно се разгаряла. Обезумелият змей отчаяно се опитвал да избяга, накрая намерил малка дупка в земята. След години, когато костите на змея изгнили, останали огромните сводести мостове. Така според легендата се появили Чудните мостове.

Местността около двата моста е заета от вековни иглолистни гори, съставени предимно от смърчови дървета. И двата моста са обезопасени и пригодени за туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях.

Мостовете са обявени за защитена територия от категория природна забележителност, в регистъра на защитените територии и защитените зони в България.

Чудните мостове са включени в списъка на 100 – те национални туристически обекта (№85)