Пещерата „Дяволско гърло“ се намира на около 1,5км от село Триград, в мраморните скали на прочутото Триградско ждрело.

Ждрелото е разположено по поречието на река Триградска, като от двете страни се издигат внушителни по форма и размери скали. То е обявено за защитена местност. На места разстоянието между двата склона е 300м, но в същинската част на ждрелото, която е дълга 2 – 3км, те са само на 100м един от друг. От западната страна височината на отвесните скали е 180м, а от източната достигат до 300 – 350м. Тези огромни размери поставят Триградското ждрело на трето място по големина в България.

Първия опит за проникване в „Дяволското гърло“ е направен през 1962г. Пещерата е пропастна, образувана преди 175 хил. години вследствие на пропадане на земни маси и отваряне на огромна тектонска пукнатина. Водите на Триградската река се изливат в „гърлото“ от височина 42м, като формират най – високият подземен водопад на Балканския полуостров. Заради оглушителния грохот, който се създава, залата с водопада е наречена „Бучащата зала“, която е и основната част на пещерата. Това е втората по големина пещерна зала в България. Дължината и е 110м, ширината – 40м, а височината и достига до 35м. На около 400м от входа водите на реката се губят в сифон. Дължината му е повече от 150м, а след него по 60–метрова галерия подземната река напуска пещерата и излиза отново на повърхността през друга пещера.

Туристическият маршрут започва от изкуствена галерия, която отвежда до основата на водното течение и Бучащата зала. Следват 301 стъпала покрай спиращия дъха ревящ водопад. Гледката на кипящата вода, оглушителният рев на водопада и огромното пространство на залата са наистина впечатляващи. Целият маршрут е обезопасен с предпазни парапети. Атрактивни са трите релефа, изсечени в скалите на пещерата. Първият от тях представлява дяволска глава, разположена близо до входа за посетители, малко преди слизането в Бучащата зала. Вторият е фигура на мъж в цял ръст, в античен стил, изсечена в камъка на Бучащата зала. На път към изхода може да се види малко изворче с издълбан миниатюрен олтар с фигурата на Богородица.

Интересен факт е, че нищо пуснато във водите на Дяволското гърло, не излиза от изхода на пещерата. Правени са множество експерименти с дървесни трупи и различни други предмети, които потъват безследно в подземната река и още повече разпалват любопитството и въображението. Опит с оцветители показва, че минава повече от час и половина, преди водата да измине краткото разстояние от единия до другия отвор, което поражда нови загадки за мащабите на системата от подземни реки.

Пещерата „Дяволско гърло“ и Триградското ждрело са включени в списъка на 100 – те национални туристически обекта (№88)