Изходният пункт за маршрута се намира на 1,3км след село Кошница. Това е мястото за любителите на силни усещания. Освен силния адреналин в комплекса от четири пещерни образувания, известни като пещера "Голубовица", каньонът предлага много други възможности за посетителите.

Пещера "Голубовица" е комплекс от три входа, разположени на няколко нива. "Голубовица" представлява система от 4 пещери (съответно Голубовица 1, 2, 3 и 4), генетично и морфоложки свързани помежду си. Те се намират на десния склон на Гарга дере, на 30м от леглото на река Еленска. Това е една от все още слабо проучените български пещери.

„Голубовица 1“ представлява малка пещера свързана с водната пещера „Голубовица 2“. Тя представлява карстов извор, от който изтичат водите на пещерата „Голубовица 2“. Дължината и е около 150м.

„Голубовица 2“ е една от най – дългите пещери в Родопите – 1,7км (трудно преодолимо разстояние заради пещерни сифони, които могат да бъдат преминати само от водолази). Маршрутът за посетители е около 380м. Влизането в пещерата е възможно в периода от юли до октомври и в зависимост от нивото на водата вътре. Преди влизане всички посетители се обличат със специална екипировка – ботуши тип полугащеризон, спасителна жилетка, анораци и осветление. Вътре по цялото протежение на галериите тече подземен поток. Най – трудното препятствие е 30 – метрово езеро, което се преодолява с малки лодки, побиращи освен водача само един турист. Настаняването в лодките е особено, за да се преодолеят два ниски участъка. Същинската част на пещерата е с висок таван богат на вторични образувания. Навътре посетителите могат да видят как подземния поток създава първични пещерни форми и да се насладят на цветната мозайка от полирани камъчета във водата. Преходът в пещерата завършва след първия сифон.

„Голубовица 3“ се намира над водната пещера „Голубовица 2“. Двете пещери в началото са свързани посредством пропаст. „Голубовица 3“ е хоризонтална пещера. По пода се наблюдават скални блокове, а по тавана вторични карстови форми – сталактити, завеси. Пещерата е населена от прилепна колония.

„Голубовица 4“ е наклонена проходна пещера с дължина около 48м. В нея липсват образувания.

Други изпитания за посетителите на Гарга дере са алпийски тролей и Via Ferrata. Алпийския тролей представлява „прелетяване“ над водите на река Еленска. Спускането е по 140м – стоманена въжена линия издигната на 20м височина над реката. Via Ferrata е метален път е скалата, изграден от железни стъпала, осигурително и парапетно въже. Екстремният вертикален преход е с дължина 140м, денивелация 80м и е възможен единствено със специално оборудване.