Харамийската пещера се намира в Триградското ждрело в Родопите, близо до известната пещера Дяволското гърло. Пещерата е предпочитан обект за приключенски туризъм в Западните Родопи. Тя предлага екстремно изживяване и преодоляване на обичайните човешки страхове – от високо, тясно, тъмно. За влизане в пещерата са необходими алпийско и спелеоложко оборудване.

Харамийската пещера има два входа – по – точно вход и изход – две различни пещери, които са обединени от пропаст. Входът е труднодостъпен. До него се достига след изкачване по 20 – метрова отвесна стена, с необходимото осигуряване. След това се минава по наклонен възходящ участък, обезопасен с метално въже.

В пещерата са открити останки от първобитни хора – техни макети, разположени в естествено осветената част в близост до входа, са една от атракциите в Харамийската пещера. Във вътрешността на пещерата има няколко малки зали. Входът на една от тях е много тесен. Вътрешната част на пещерата не е осветена – влиза се със собствено осветление и защитно облекло.

Най – интересната и вълнуваща част на пещерата е спускането в 43–метровата пропаст към огромна зала, дъното на която е покрито с каменни блокове. Тази зала е естествено осветена от втория вход на пещерата, който всъщност е „изходът“.