Арда е река е Южна България, десен приток на река Марица. Извира от Ардински връх (1730м). Дължината и е 272км, от които на българска територия – 241,3км. Река Арда е най – голямата река в Родопите и втория по големина приток на река Марица, след Тунджа.

По течението на реката на българска територия има три големи язовира. Това са язовирите Ивайловград, Кърджали и Студен кладенец. Най – известната забележителност по поречието на река Арда е т.нар Дяволски мост.