Смолянските езера се намират на левия склон на долината на река Черна, под Орфеевите скали и връх Снежанка (1926м). Eзерата са разположени навсякъде по цялата долина, от Орфеевите скали до самия гр. Смолян. В миналото те са били около 20 на брой, но днес добре оформени са 7.

Най – голямо е Бистрото езеро, с площ около 8 хектара, от което е останало не повече от 100кв.м, а най – дълбоко е Мътното езеро – 4,5м, което е и най – високо разположеното – на 1500м н.в. Останалите по – големи езера са Лагера, Платеното езеро (Керяновия гьол), Тревистото (Тревното) езеро, Османовия гьол, Силажа и Милушевското езеро (Милушевия гьол).