Агушевите конаци при село Могилица са архитектурен и художествен паметник от национално значение от 1964г. Те са най – големият късно - средновековен феодален замък на Балканския полуостров.

Комплексът от сгради е построен от трима майстори в продължение на 20 години – от 1820 до 1840г, за богатия турски феодал Салих ага и тримата му сина.

Агушевите конаци се състоят от три последователно свързани двора с жилищни и стопански сгради, и са изолирани един от друг с вътрешни зидове. Във всеки двор се е намирал по един кладенец, жилището на господаря, на домашната прислуга, помещенията за временните работници в стопанството, оборът, плевнята, хамбарът и други стопански помещения.

Проучванията показват, че дворецът с всичките му прилежащи части има общо 221 прозореца, 86 врати и 24 комина. Интериорът е почти изцяло от дърво (чам, орех и череша), покривите са със стрехи, а комините - високо зидани от дялан камък. Сградата на жените пък е с вградени въртящи се долапи, които им спестявали да крият лицата си при контакт с външен човек.

В края на XXв започва мащабна реставрация на комплекса, а през 2001г е върнат по реституция на наследниците на Салих Ага. След близо десетилетие на съдебни спорове, Агушевите конаци са отворени за публично посещение.