Асеновата крепост е най – известната и често посещавана туристическа забележителност около Асеновград. Намира се на 3км южно от града, върху скалист връх  на левия бряг на река Асеница.

Естественият скален масив, на който се намира крепостта, е с площ от 12 декара. Със своите почти отвесни, дори надвесени над реката склонове той е недостъпен от трите страни. Стратегическото разположение и естествената защита на местността е използвана още по времето на траките, които през Vв пр.н.е строят укрепление.

Крепостта е съществувала още по времето на траките. Първите писменни сведения за нея датират от устава на близкия Бачковски манастир, създаден през 1083г. През 1204г крепостта пада в ръцете на кръстоносците. През 1231г цар Иван Асен II прави най – голямото разширение и преустройство на крепостта, за което свидетелства изсечен по негова заповед скален надпис. Това дава основание по – късно крепостта да бъде наречена Цар Асенова крепост, а намиращия се в подножието град Станимака през 1934г да бъде преименуван на Асеновград.

Това, че крепостта е била във владение на траки, римляни, византийци, кръстоносци, българи и османци, както и намерените от всички периоди на обитаване археологически находки, правят средновековната Асенова крепост едно от най – предпочитаните места за посещение в района на Асеновград.

Вследствие на дългогодишни археологически проучвания и разкопки от средновековната крепост изцяло са разкрити основите на феодалния замък, съдържащ комплекс от жилищни сгради, домашна църква на управителя на крепостта, две водохранилища, крепостна кула, всички свързани с каменни стълбища. Под феодалния замък се намира т.нар църковен двор с добре запазената двуетажна църква „Св. Богородица Петричка“. Писмените извори съобщават, че след смъртта на султан Баязид през 1402г между двамата му сина Сюлейман и Муса Кеседжи избухва война за престола. Муса се укрепява в крепостта, но не издържа на обсадата и се предава на милостта на брат си. След капитулацията на Муса крепостта е разрушена до основи. По неизвестни причини остава непокътната само крепостната църква „Св. Богородица Петричка“, която е един от най – забележителните образци на средновековната християнска архитектура.

Асеновата крепост дава ясна представа за средновековните укрепителни съоръжения и създава усещането на всеки турист, посетил я поне за малко, че се пренася в отдавна отминали времена.

Асеновата крепост е включена в списъка на 100 - те Национални туристически обекта (№47)