Храм „Св. Висарион Смоленски“ е православна църква в гр. Смолян. Това е втория по големина храм – паметник след „Св. Александър Невски“ в София. Носи името на Висарион Смоленски, местен епископ и мъченик от XVIIв.

Строежът на храма започва през 2002г. Финансиран е с частни дарения. Основни дарители са Тодор и Златка Баткови. На 2 юли 2006г храмът е осветен и официално открит. От тази дата църквата се е превърнала в символ на гр. Смолян. Основното помещение на сградата заема площ от 328кв.м, централният купол е с диаметър от 17м, а височината на камбанарията е 32м. Църквата има 11 камбани, с изобразени върху тях образи на светци. Най – голямата от тях е с маса два тона.