Художествената галерия в гр. Смолян е създадена през 1964г. Същата година се открива и първата експозиция. През 1983г галерията е  преместена в нова, специално проектирана сграда, където разполага с 1300кв. м. експозиционна площ, фонд хранилища, работни помещения, ателие за реставрация и консервация.

Художественият фонд на галерията притежава над 2000 произведения от български и чуждестранни автори, представени  в  различни жанрове на живописта, графиката и скулптурата, като  е подчертан  интересът към  творци, трайно свързани с Родопите.

Постоянната  експозиция на Смолянската  художествена галерия  представя  произведения  на едни от най - изтъкнатите представители на българското изобразително изкуство  - Владимир Димитров  -  Майстора, Бенчо  Обрешков, Ненко Балкански, Анастас Стайков, Златю Бояджиев, Давид Перец, Васил Бараков, Александър Мутафов, Рафаел Михайлов, Дечко Узунов, Стоян Венев, Илия Бешков  и други.

„Родопският”  характер на голяма част от творбите в  Художествената галерия  - Смолян, определя и спецификата  на нейната  експозиция. Много от произведенията са вдъхновени от родопската природа , бита, историята и богатите местни традиции.