Музеят на родопския карст е уникален по рода си в България и е единственият музей на пещерите в Югоизточна Европа. В него са изложени документи, снимки и скални образувания от родопския карст.

Основан е през 1980г от Димитър Райчев като „Музей на родопския карст“, а по – късно, през 1983г, прераства в „Музей по Спелеология и Български карст“.

Музеят заема площ от 870кв.м и разполага с основен фонд от 9400 експоната, научно – спомагателен фонд от 7100 експоната и обменен фонд от 170 експоната, зала за гостуващи изложби, библиотека със 730 тома научна литература, лаборатория и конферентна зала с 60 места.

Експозициите в музея са групирани в следните раздели: „Минералогия, геология и петрография“, „Повърхности и вторични карстови форми“, „Биоспелеология“, „Пещерна палеонтология“ и „Пещерна археология“.