Археологическият средновековен комплекс Перперикон се намира в Източните Родопи, на 20км североизточно от гр. Кърджали. Скалният град се извисява на скален връх с височина 470м. В подножието му се намира село Горна крепост, а край него тече река Перперешка. Перперикон е един от най - древните монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в скалите. Той е и една от най - популярните туристически дестинации в България.

Култовата дейност на скалния връх започва още през V хил. пр. Хр. и е свързана с култа към Бога – Слънце на хората от каменно - медната епоха. Тук те създават първото светилище и полагат съдове с храна за боговете. Тези свещенодействия продължават и през цялата бронзова епоха (III-II хил. пр. Хр.). С усъвършенстването на металните сечива става възможно да се дяла твърдата скала. Точно тогава се оформя овалната зала с огромния кръгъл олтар в центъра. Там жреците извършвали свещените ритуали с вино и огън. Именно тези култови практики са характерни за храма на Дионис, дълго търсен в Родопите. Последните археологически проучвания ясно сочат, че той се е намирал точно на Перперикон.

През последното хилядолетие на старата и първите векове на новата ера скалните съоръжения се разрастват и се превръщат в град с крепостни стени, дворци и подградия. В началото на Vв скалният град става епископско средище, след като в Родопите се приема християнството. През VII-XIVв Перперикон процъфтява като областен център. За него много пъти са се водели войни между българи и византийци. В края на XIVв османските турци завладяват и разрушават крепостта, чиито руини постепенно потъват в забрава.

Днес древната слава на Перперикон възкръсва. Свещеният град е уникален в археологически, исторически, природен и мултирелигиозен аспект. Много от находките, открити при археологически проучвания на Перперикон, днес могат да се видят в Историческия музей в град Кърджали.

Перперикон е включен в списъка на 100 – те национални туристически обекта (№25)