Зала Родопи

Зала Родопи е с общ размер 30м/16.4м/4м. (д/ш/в); капацитет тип „Киносалон“ 750 места; намира се на ниво 1 на Pamporovo convention center; залата разполага със сцена с размери 3.60м./12.80м. (д/ш), няма сценично осветление и естествена светлина; спецификация на осветлението – димер; опции за кафе пауза – в самата зала или фоайето пред зала Родопи II. Разполага с централен голям проектор, два странични малки проектора, аудио уредба с 10 броя конферентни микрофона, 2 броя безжични и 2 броя хед сет микрофона. Стационарните мултимедии във всички зали поддържат формат 4:3 и 16:9.

Зала Родопи може да бъде разделена на две напълно самостоятелни зали - Залите Родопи I и Родопи II могат да бъдат разделени помежду си чрез звукоизолиращи стени, което позволява едновременното провеждане на различни събития.

Родопи I – размери 22м/16.4м/4м. (д/ш/в); капацитет тип „Киносалон“ 600 места; намира се на ниво 1; залата разполага със сцена с размери 12.80м./3.60м. (д/ш), няма сценично осветление и естествена светлина; залата разполага с централен голям и 2 малки проектора и аудио уредба; в залата може да се разположат кабинки за симултанен превод; спецификация на осветлението – димер; опции за кафе пауза – в самата зала или фоайето пред нея.

Родопи II – размери 13м/8.3м/3.8м. (д/ш/в); капацитет тип „Киносалон“ 150 места; намира се на ниво 1; залата разполага със сцена с размери 4.30м./2.70м. (д/ш), няма сценично осветление и естествена светлина; залата е оборудвана с проектор и аудио уредба; спецификация на осветлението – димер; опции за кафе пауза – фоайе пред залата;