Село Смилян е едно от най - старите селища в Средните Родопи. Намира се на 15км от град Смолян и на 20км от границата с Гърция. Селото е разположено на двата бряга в горното течение на р. Арда, на 820 - 850м надморска височина. Името на селото идва от името на славянските племена смолени, които са го създали. Запазените и до наши дни стара часовникова кула и къщи в типичния родопски стил - изградени от камък и дърво, са доказателство за вековната история на селото. Часовниковата кула е висока над 10 метра.

Земеделието, животновъдството, дърводобивът и дървообработката са основния поминък на смилянци. Основните земеделски култури са картофи и известният едър смилянски боб. От 2003г ежегодно в селото се организира празник на смилянския фасул, всеки последен уикенд на месец ноември. В селото има няколко мандри произвеждащи едни от най - вкусните сирена и кашкавали в България, доказали своето качество и в чужбина. В края на месец август в селото се организира и голям събор „Бащино огнище”, на който се провежда забавен конкурс за най-красива и най-млеконадойна крава.

Районът на горното поречие на река Арда се утвърждава като привлекателна дестинация за пешеходен туризъм, посещение на благоустроени и неблагоустроени пещери. В близост се намират Агушевите конаци, проходната пещера Калето и руините на едноименната крепост. В района има 23 карстови пещери, от които по-известни са: Ухловица, Бориковската, Надарска, Типицето и пещерната система Голубовица. Любителите на екстремния туризъм и търсачите на силни усещания трябва да се впуснат в приключението Гарга дере. Едно от изпитанията там е 140м метален път, изграден с железни стъпала в скалата. Туристическата инфраструктура около Смилян обхваща 12 еко пътеки с обща дължина 100км.