Златоград е най-южният град в България. Той се намира в Област Смолян и е само на 6 км северно от границата с Гърция – ГКПП Златоград - Термес. Градът е втори по големина в областта след Смолян и е административен център на община Златоград. Характеризира се с най-ниската надморска височина от всички населени места в областта – ср.н.в. 485 м.

За българските етнографи, историци и филолози, Златоград е средище на най-старите традиции на материалната култура и бита на българския народ. Постройките в резервата се отличават с белите си зидове около дворовете, с откритите дворове, с широките дъбови врати и кръглите комини. Срещат се елементи от ксантийски и пловдивски тип. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с „въртки“ за въжето и стрехи от едноулучени керемиди. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметника.

Етнографският ареален комплекс е най-голямата съвременна забележителност на Златоградска община. Идеята за създаването му е осъществена от инж. Александър Митушев, който осигурява необходимите материални средства и организация. Това е първият в България и засега единствен частен етнографски ареален комплекс.