Буйновското ждрело е най-дългото ждрело в България. Намира се между селата Ягодина и Тешел. Образувано е от рушащото действие на Буйновската река, която с течение на времето е издълбала мраморните пластове и е създала един внушителен по размери природен феномен.

Цялата местност е с много добре развит карст – само в землището на село Ягодина има 36 пещери, най - известна от които е благоустроената Ягодинска пещера. Близо до нея се намира красивата Санчова дупка, в нея могат да се видят много интересни синтрови езера, пълни с пещерни бисери.

Освен пещери, в мраморните скали водата е издълбала и други интересни форми. Близо до Ягодинската пещера се намира естествен скален мост. В близост до него се намира и красив водопад – Пръскалото.

Буйновското ждрело е достъпно както пеша, така и по асфалтов път, който минава до реката – в самата основа на скалите. Пътят е еднолентов, с насрещно движение – не се препоръчва за тежкотоварни автомобили и нетърпеливи шофьори.

Буйновското ждрело е обявено за природна забележителност през 1971г. и е част от 100 - те национални туристически обекта. Тук се срещат много интересни редки и защитени видове като родопския силивряк (Haberlea rhodopensis).