Чудните мостове са уникален скален феномен известен и с името Скалните мостове. Разположен е в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи, на 1450м надморска височина, в подножието на връх Голям Персенк (2091 м). Скалният феномен се намира на 80км южно от Пловдив и на 5км от село Забърдо. От 1949 г. е защитен природен обект. През 1961 г. са обявени за природна забележителност, а през 2003 г. са включени под номер 85 в списъка на стоте национални туристически обекта на БТС.

В миналото мостовете са представлявали една пещера, образувала се под ерозивното действие на речните води. С течение на времето части от нея се срутили, образувайки величествените мраморни мостове. Големият мост е широк около 15м в по-широките части и дълъг почти 100м. Състои се от три арки, като най-голямата е с височина 45м и ширина 40м. Малкият мост е на 200м от големия по течението на реката - непроходим, дълъг 60м, с обща височина 50м, а височината на арката е 30м. След него има и съвсем малък трети мост, който представлява понорна пещера, в която водите на р. Еркюприя изчезват, за да се появят пак на повърхността след 3км. По скалите на естествените скални мостове расте известното безсмъртниче - родопската роза (Haberlea rodopenzis).

Двата големи моста са обезопасени и пригодени за туристически цели. Преминаването е позволено и върху, и под тях.

Огромно богатство от животински видове обитават околните гори. В района могат да бъдат наблюдавани около 270 птици, както и мечки, вълци, диви свине, зайци, лисици, диви кози, сърни, елени. В червената книга на животинските видове са записани алпийският тритон (дъждовник) и някой видове прилепи.

Този район на Родопите е богат на лечебни растения, гъби и диворастящи плодове. В червената книга и Списъка на защитените растения са записани много редки видове и ендемити: родопска теменуга, родопски крем, червено родопско лале, родопско омайниче, персийска морина, родопско великденче, горска майка и родопски силивряк, известен още като Орфеево цвете.

До “Чудните мостове” се стига по третокласен автомобилен път, който се отклонява по шосето Асеновград – Смолян и минава покрай с. Забърдо. Маркирани пешеходни туристически пътеки го свързват със с. Забърдо, х. “Кабата”, х. “Скалните мостове”, х. “Персенк” и х. “Изгрев”.