Любителите на екстремния туризъм и търсачите на силни усещания трябва да се впуснат в приключението Гарга дере. Едно от изпитанията там е 140м метален път, изграден с железни стъпала в скалата. Тук се предлага и друго екстремно преживяване - спускане по алпийски тролей, представляващ въжена линия между двата бряга на река Еленска, на височина 20м над водната повърхност. На 100м от левия скат се стига до входа на водната пещера „Голубовица” 2 с подземни езера и поток. Голубовица представлява система от 4 пещери генетично и морфоложки свързани помежду си.

"Голубовица 1" представлява малка пещера свързана с водната пещера "Голубовица 2". Тя представлява карстов извор, от който изтичат водите на пещерата "Голубовица 2". "Голубовица 2" е водна пещера с дължина 380м. След преодоляването на входа се преминава воден полусифон (в период на маловодието - eсента), след което пещерата се развива по диаклаза. До 380м се движим по течението на подземната река и се достига до воден сифон.