Река Арда е най-големият десен приток на р. Марица и най-голямата река в Родопите. Извира от Ардински връх в Родопите и се влива в река Марица извън територията на страната. Дължината на реката в границите на България е 241,3 км.

По течението на реката на българска територия има три големи язовира. Това са язовирите Ивайловград, Кърджали и Студен кладенец. Най-известната забележителност по поречието на река Арда в България е така нареченият Дяволски мост. На много места река Арда е широка над 20м. Тя се извива красиво и представлява наистина впечатляваща гледка. Една от реките - притоци на Арда е река Крумовица, която пълни язовир Ивайловград. В близост до язовир Ивайловград река Арда стига до границата с Гърция и точно в този район поречието на Арда е обилно покрито с гъсти гори.