Една от най-посещаваните природни забележителности в района на Родопите е Ягодинската пещера, разположена на десния бряг на Буйновската река. Тя е на три нива с обща дължина от около 10км. Има три входа, два от които са изкуствено прокопани.

Проучванията на пещерата започват през 1963г. На 5 метра от естествения вход е открито праисторическо жилище от IV - то хилядолетие преди новата ера. Тогавашните обитатели на пещерата са оставили керамика, керамични съдове, тежести за вертикален стан, прешлени за вретена, сечива, овъглено жито и др. Част от находките се съхраняват в пещерния музей в гр. Чепеларе.

Туристическата обиколка на пещерата е с продължителност около 50 минути. Започва от единия изкуствено направен вход (84м) и свършва след 1100м при изходния пункт, който отстои на 200м от естествения й изход. Постоянната температура в пещерата е 6 градуса ежегодно, а влажността варира между 85% и 90%. Денивелацията е 9м. За образуването на Ягодинската пещера е спомогнала реката, която сега тече отвън. Пясъкът по пода в началните зали е нанесен от нея и затова там няма сталагмити.

Началото на подземното приключение започва от „Новогодишната зала”, разположена непосредствено след входа. Залата се използва и като ритуална, подписват се граждански бракове на желаещи от цялата страна. Втората спирка в пещерната екскурзия е на образувалия се от дясната страна огромен сталактон. За него спелеолозите са направили изчисления и са определили тежестта му на 3 тона, а възрастта му на над 10 000 години. Третата спирка от подземната обиколка е на огромното срутище, което се нарича тектонски блокажи, породени от издигането и разместването на земните пластове. Следваща спирка е в прилепната зала. Най-многобройните обитатели на пещерата са прилепите. Открити са около 12 вида от познатите 31 вида в страната. Пето спиране – леопардовата кожа. Това първично карстово образувание е резултат от киселинността на водата, чието рН се променя от 3 на 3,5 и така с киселинността си с течение на времето отнема меките материали на мрамора и по този начин образува фасетъчни очи. Шеста спирка е на едно от най-интересните образувания в Европа, което се среща единствено в Ягодинската пещера - пещерните перли. Спелеолозите са изчислили, че достигат размера на грахово зърно за 200гр, въпреки, че са открити и единични бройки с размер на лешник.

Друг вид образувания са дендритите. Думата произхожда от гръцката дума за дърво. И наистина те наподобяват формата на клоните на подземна гора.