Създаден през 1935г от Стою Неделев ШИШКОВ – родоповед, учител, издател, музеен деец и общественик с европейски измерения, Историческият музей в Смолян е най-големият музей, съхраняващ знаците на паметта на населението, обитавало централната част на Родопската област през различните исторически епохи.

Регионален исторически музей “Стою Шишков” днес носи с достойнство името на своя основател и провежда политиката по издирване, изучаване, опазване и популяризиране движимите паметници на историята, бита и културата на Среднородопския край. Чрез своите уникални колекции, показващи цялото културно многообразие и хилядолетните традиции, чрез изследователските и популяризаторските си ресурси, изграждайки мрежа от успешни партньорства, музеят работи в полза на обществото – за неговото духовно обогатяване и вдъхновение чрез завръщане към корените и опознаване на различни култури.

Посещението в Регионален исторически музей “Стою Шишков” - Смолян е най-бързия начин да се запознаете с хилядолетната история на Средните Родопи

Постоянната експозиция на тема “Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни” е в два раздела: Археология, с експозиционни пояси “Праистория”, “Траки”, “Средновековие” и Етнография с експозиционни пояси “Традиционно облекло”, “Обреден реквизит”, “Традиционни занаяти”, “Родопска архитектура” и “Традиции и съвременност”.

В залите на музея ще се докоснете и ще останете запленени завинаги от богатството и неповторимостта на цветовете на планината и сръчността на родопските майстори, а космическите звуци на 100-те чана ще Ви очароват със своята музикална неповторимост.

Посещението в Регионален исторически музей “Стою Шишков” - Смолян е най-бързия начин да се запознаете с хилядолетната история на Средните Родопи, запазена и пренесена през вековете и съхранена за бъдещето. Постоянната експозиция и площите за временни изложби разполагат със специална платформа за свободен достъп на хора с двигателни увреждания. Музеят е първият в страната, който предлага пътеводител на постоянната експозиция в брайлов еквивалент.

гр.Смолян 4700, ул. "Дичо Петров" №5

Информация на тел. 0301/6 27 27, 0879 111 915

Работно време: Октомври - април: 9.00-12.00; 13.00-17.00 часа

Май - септември: 9.00 - 18.00 часа.

Понеделник е санитарен ден. (Можете да посетите музея, но предварително молим да ни извините, ако в момента на Вашето посещение се пренареждат и почистват зали).

e-mail: museumsmolyan@museumsmolyan.eu

museum-sm@mail.bg