Археологическият средновековен комплекс - Перперикон се намира в Източните Родопи, на 20км североизточно от град Кърджали. Скалният град се извисява на скален връх с височина 470м. В подножието му се намира село Горна крепост, а край него тече река Перперешка.

Перперикон е един от най-древните монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в скалите. Той е и една от най-популярните туристически дестинации в България. Разкопките там започват през 2000г, разкривайки голям скален град, чиито разцвет е през Римската епоха, макар историята му да започва няколко хилядолетия по-рано.

Култовата дейност на скалния връх започва още през V хил.пр.Хр. и е свързана с култа към Бога - Слънце на хората от каменно-медната епоха. Тук те създават първото светилище и полагат съдове с храна за боговете. Тези свещенодействия продължават и през цялата бронзова епоха (III-II хил.пр.Хр.). С усъвършенстването на металните сечива става възможно да се дяла твърдата скала. Точно тогава се оформя овалната зала с огромния кръгъл олтар в центъра. Там жреците извършвали свещените ритуали с вино и огън. Именно тези култови практики са характерни за храма на Дионис, дълго търсен в Родопите.

Последните археологически проучвания ясно сочат, че той се е намирал точно на Перперикон

През последното хилядолетие на старата и първите векове на новата ера скалните съоръжения се разрастват и се превръщат в град с крепостни стени, дворци и подградия. Там вероятно се е намирала царската резиденция на тракийското племе беси. Впоследствие римляните донасят на Перперикон своя финес, а готите разоряват и изпепеляват Перперикон през 378г.

В началото на V-ти век скалният град става епископско средище, след като в Родопите се приема християнството. През VII-XIV в. Перперикон процъфтява като областен център. За него много пъти са се водели войни между българи и византийци. В края на XIVв османските турци завладяват и разрушават крепостта, чиито руини постепенно потъват в забрава.

Много от находките, открити при археологически проучвания на Перперикон, днес могат да се видят в Историческия музей в град Кърджали. До него се достига по добре поддържан асфалтов път и пътека, а в подножието на хълма има паркинг.

Перперикон е част от Стоте национални туристически обекта на БТС (№ 25).