Легенда
Тип Име Дължина Статус Детайл
1 Язовира Малката стена 857м Статус: Отворена
1A Байпас Малката стена 604м Статус: Отворена
2 Стената 1258м Статус: Отворена
3 Арх. Петър Петров Европейска 1766м Статус: Затворена
4 Снежанка 1102м Статус: Затворена
4A Снежанка 4a 1258м Статус: Отворена
5 Малина 2799м Статус: Отворена
5A Байпас Малина 1196м Статус: Отворена
6 Ски път Пампорово Туристическа 3943м Статус: Отворена
7 Орловец 1054м Статус: Затворена
8/9* Смолянски езера Южните - частично отворена 2405м Статус: Затворена
10 Дельово дере Дамска 1447м Статус: Отворена
11 Картола 967м Статус: Отворена
12 Стойките 1 3638м Статус: Отворена
14 Писта 14 417м Статус: Затворена
12А Стойките 2 3591м Статус: Затворена
1* Мечи чал 2930м Статус: Отворена