Актуална информация и състояние
Статус Отворен
Работно време Зимен сезон 8.45 ч. - 16.30 ч.