Любителите на екстремния туризъм и търсачите на силни усещания трябва да се впуснат в приключението Гарга дере. Едно от изпитанията там е 140 м метален път, изграден с железни стъпала в скалата. Тук се предлага и друго екстремно преживяване - спускане по алпийски тролей, представляващ въжена линия между двата бряга на река Еленска, на височина 20 м над водната повърхност. На 100 метра от левия скат се стига до входа на водната пещера „Голубовица” 2 с подземни езера и поток. Голубовица представлява система от 4 пещери генетично и морфоложки свързани помежду си.

"Голубовица 1" представлява малка пещера свързана с водната пещера "Голубовица 2". Тя представлява карстов извор, от който изтичат водите на пещерата "Голубовица 2". "Голубовица 2" е водна пещера с дължина 380 м. След преодоляването на входа се преминава воден полусифон (в период на маловодието - eсента), след което пещерата се развива по диаклаза. До 380 м. се движим по течението на подземната река и се достига до воден сифон.