Само на около четири километра от град Девин се намира скален феномен Слона. Разположен на брега на Широколъшката река, като живеещите в девинския квартал Настан, имат възможността да се наслаждават на интересната гледка. Скалният феномен е наречен Слона, поради интересната форма, наподобяваща екзотичното животно.

Също така с интересното скално образувание има свързана легенда, която гласи, че преди време между устата и хобота на слона е имало отвор към пещера, от която е извирал извор с лековита вода и много хора се събирали, за да излекуват болестите си.

Момата - Великолепното скално образувание се намиращо се на 18 км от град Девин и на около 1 км от Широка лъка. Красива скала с височина 6 метра. Гледана от далеч, тя наподобява стройна девойка, държаща хурка в ръка. Образуването на момата е свързано с ерозията на скалите и действието на външните земни сили.