Удостоверение №6 „Перфект ски“
Три имена Карта № Талон валиден до:
1 Живко Христов Димитров 1621 01.12.2019
2 Ружа Димитрова Савова /Янкова/ 1028 01.12.2018
3 Елена Ангелова Радулова    549 19.12.2019
4 Ивелина Живкова Димитрова     2805 21.12.2019
Лице за контакт: Живко Димитров – 0887 245 453
Удостоверение № 33 „Мартин 85“
Три имена Карта № Талон валиден до:
1 Ирин Йосифов Пашалиев 359 21.12.2018
2 Анани Милков Ковачев 843 10.12.2018
      Лице за контакт: Ирин Пашалиев - 0889 624 411
                 Удостоверение №39 „ГР Спорт“
Три имена Карта № Талон валиден до:
1 Стойчо Събинов Чукалов 848 20.12.2018
2 Мария Янкова Райчева 1657 25.03.2018
3 Александър Ромеов Райчев 2557 21.12.2019
4 Миглена Стоянова Караиванова 2808 21.12.2019
5 Яна Стоилова Стоилова 448 29.12.2019
6 Антон Атанасов Кефилев 909 21.12.2018
7 Стефан Христов Христев 2690 21.12.2018
       Лице за контакт: Панайот Гаджуров – 0878 901 458