22 September 2019

През септември Община Че­пеларе Ви очаква на празниците, посветени на Капитан Петко вой­вода – 22-24.09.2019.

Партньор на събитието е Съюзът на Тракийските Дружества в България. Тазгодишни­те събития, свързани с личността на Капитана, са под патронажа на пре­зидента на Република България г-н Румен Радев, по повод 175-го­дининитата от рождението му. По време на празниците ще може да се разгледат изложби на исторически оръжия, да се чуят исторически фа­кти за живота и делото на Капитан Петко войвода. Зрелищните възста­новки ще ви припомнят сцени от жи­вота на хайдутите и ще ви пренесат в онези динамични времена. Вечните хайдушки песни ще огласят града ни в изпълнението на фолклорни съста­ви.