Ски правила


Правило № 1: Уважение към останалите
Всеки потребител следва да съобразява скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението, да не застрашава или затруднява останалите скиори и сноубордисти.

Правило № 2: Контрол на скоростта при каране на ски и сноуборд
Всеки потребител следва да упражнява пълен контрол върху ските/сноуборда си така, че при необходимост да бъде в състояние да промени посоката си на движение или да спре.

Правило № 3: Скокове
Не са разрешени скокове по ски пистите извън зони, изрично упоменати със знаци и табели за тази цел.

Правило № 4: Изпреварвания
Скиор или сноубордист от по-задна позиция следва да предпазва каращия пред него и изпреварвайки го от ляво, или от дясно, да остави достатъчно разстояние за безопасно разминаване.

Правило № 5: Спиране на пистата
Скиорът или сноубордистът трябва да избягват спиране на пистите на тесни места или на места с ограничена видимост, освен, ако не е абсолютно необходимо. След падането на такова място, скиорът или сноубордистът трябва да се изнесе от пистата възможно най-бързо.

Правило № 6: Каране на ски и сноуборд в работно време
Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите извън официално обявеното работно време.

Правило № 7: Персоналност на лифт картата
Всяка лифт карта е персонална.  Преотстъпването на лифт карта на други лица след първоначалната й употреба се идентифицира от системата чрез фотоконтрол и е в нарушение на общите условия за ползване. Това може да доведе до деактивиране и/или конфискация на лифт картата от оторизираните лица.

Правило № 8: Лична отговорност
Всеки носи лична отговорност за поведението си по време на ползване на съоръженията, както и за инциденти по време на каране по ски пистите, вследствие на необмислени действия или неспазване на правилата за безопасност.

Правило № 9: Идентификация и контрол
Всяко лице, закупило билет/лифт карта, или на което е издадена поименна идентификационна карта, е длъжно при поискване от ски патрул, или служител на пропускателните турникети, да покаже билета/лифт картата за проверка на нейната валидност.

Правило № 10: Фирмена политика
„Пампорово“ АД не носи отговорност за инциденти на писти, които са затворени или въобще не са обозначени като писти, както и за такива инциденти, причинени от скиор/сноубордист, който не спазва правила за безопасност, според Общите Условия на дружеството. Това важи и в случаите на: силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, ураганен вятър, проливен дъжд или други форсмажорни обстоятелства.

 


site_shop_alt Магазин site_shop_alt Резервирай